Główny Słodycze

Jaki wpływ ma alkohol na ludzkie ciało?

Alkohole różnią się stopniem toksyczności, każdy gatunek jest niebezpieczny i może być śmiertelny. Jeśli organizm dostaje alkohol etylowy zawarty w większości napojów alkoholowych, ośrodkowy układ nerwowy jest zahamowany. Następnie zachodzą destrukcyjne procesy w narządach wewnętrznych. Najbardziej trującym i niebezpiecznym alkoholem jest metanol. Zatrucie je prowadzi do poważnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, ślepoty, a nawet może spowodować śmiertelny skutek.

Kontakt z alkoholem metylowym wpływa na narządy wzroku, w ciężkich przypadkach występuje ślepota. Etanol i metanol są szeroko stosowane w przemyśle.

Istnieją różne rodzaje alkoholi:

 1. 1. Alkohol metylowy jest trucizną. Nie jest dodawany do napojów alkoholowych i jest rzadko stosowany w medycynie. Jeśli ta substancja dostanie się do środka, praca serca jest zakłócona, występują zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Po spożyciu więcej niż 25 ml śmierci.
 2. 2. Alkohol etylowy jest również zawarty w alkoholu, jest toksyczny. Substancja ta szybko przenika do przewodu pokarmowego i jest wchłaniana przez błony śluzowe. Maksymalne stężenie obserwuje się godzinę po podaniu. Początkowo człowiek doświadcza euforii, jest w stanie transu. Po - efekt alkoholu trwa, ale układ nerwowy jest przygnębiony, nastrój staje się zły, pojawia się uczucie depresji. Substancja niszczy komórki mózgowe, w przyszłości nie zostaną przywrócone.
 3. 3. Alkohol izopropylowy ma taką samą toksyczność. Jeśli ta substancja dostanie się do organizmu, występuje zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, zakłócające funkcjonowanie narządów i układów. W przypadku przedawkowania chemii w składzie substancji osoba zapada w śpiączkę, śmierć jest możliwa.
 4. 4. Allyl alkohol powoduje ciężkie zatrucie. Jeśli do ciała dostanie się więcej niż 25 g, osoba traci przytomność, wpływa na narządy oddechowe i dochodzi do śmierci.

Wpływ alkoholu na ludzkie ciało jest destrukcyjny. Osoby uzależnione od napojów alkoholowych żyją o 10-15 lat krócej. A przedawkowanie alkoholu może być śmiertelne.

Alkohol etylowy niszczy komórki mózgowe. Szkodliwe substancje zawarte w tej substancji prowadzą do niedoboru tlenu w neuronach. Z powodu tego problemu występuje zatrucie i szereg zaburzeń psychicznych. Neurony komórek są stopniowo niszczone w wyniku choroby psychicznej. Jeśli osoba nadużywa alkoholu, zaburza się funkcjonowanie struktur mózgu, wpływa na korę półkul.

Ludzie piją mają halucynacje, drgawki, paraliż mięśni. Zatrucie alkoholem prowadzi do delirium tremens, w wyjątkowych przypadkach choroba kończy się śmiercią. Delirium tremens towarzyszą halucynacje, zmętnienie świadomości. Pacjent jest zdezorientowany w przestrzeni, staje się nadmiernie podekscytowany. Przy takim ataku wzrasta ciśnienie krwi, wymagana jest opieka w nagłych wypadkach.

http://brosajkurit.ru/vliyanie-spirtov-na-organizm-cheloveka/

Wpływ alkoholi na organizm człowieka

Toksyczność alkoholi i ich szkodliwy wpływ na organizm ludzki

Metanol lub alkohol metylowy i jego władza na ciele

Etanol lub alkohol etylowy i jego władza na ciele

Lista literatury. 9

Alkohole są związkami organicznymi, których cząsteczki zawierają jedną lub parę grup hydroksylowych połączonych z rodnikiem węglowodorowym.

Nazwy alkoholi pochodzą od nazw rodników i nazw węglowodanów przez dodanie końcówki ol (metanol, etanol, propanol, butanol itp.) Niższe alkohole są wyższe i zawierają więcej niż 12 atomów węgla - twarde substancje. Wszystkie alkohole są lżejsze od wody.

Najbardziej rozpoznawalnym i często stosowanym w praktyce limitem alkoholi jednowodorotlenowych jest metanol i etanol.

1. Metanol lub alkohol metylowy

i jego autorytet w ludzkim ciele

Metanol. Metanol (inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, alkohol drzewny), CH3OH, jest najbardziej monowodorotlenowym alkoholem, bezbarwną cieczą bez silnego zapachu alkoholowego. Jako związek polarny dobrze rozpuszcza się w wodzie, lżejszy od wody. Temperatura wrzenia metanolu wynosi 65 ° C. Alkohol metylowy po raz pierwszy zastosowano w XVII wieku. I studiował w pierwszej połowie XIX wieku. Nazywany jest alkoholem drzewnym, ponieważ pierwszą znaną metodą jego produkcji była metoda suchej destylacji drewna. Nowoczesna metoda produkcji - synteza katalityczna z tlenku węgla (II) i wodoru (temperatura 250 ° C, ciśnienie 7 MPa, mieszanina katalizatorów z tlenku cynku i miedzi (II))

Alkohol metylowy jest bardzo toksyczną substancją działającą na układ nerwowy i naczyniowy człowieka. Po wstrzyknięciu do organizmu ludzkiego 10 ml metanolu może prowadzić do ciężkiego zatrucia, ślepoty. Uderzenie 25-30 ml metanolu prowadzi do śmierci.

Rozpuszczalnik metanolowy. Ta właściwość jest stosowana w syntezie organicznej w praktyce laboratoryjnej. Alkohol metylowy stosuje się jako rozpuszczalnik i do różnych syntez organicznych w celu otrzymania formaldehydu, eteru, na przykład tereftalanu dimetylu (C6H4 (COOCH3) 2), niektórych barwników, fotoreaktywnych środków farmaceutycznych.

2. Etanol lub alkohol etylowy i jego władza

na ludzkim ciele

Etanol Etanol (inne nazwy: alkohol etylowy, alkohol winny, alkohol), С2Н5ОН, jest bezbarwną cieczą. Wrze w temperaturze 78,3 ° C i zamarza w temperaturze -114 ° C. Spala się w sposób ciągły z lekkim płomieniem.

Odkrycia archeologów mówią, że w epoce starożytnych cywilizacji byli w stanie wytwarzać wino i piwo. Wydaje się, że alkohol był pierwszą substancją syntetyzowaną przez człowieka. Pierwsza literacka wzmianka o alkoholu etylowym, jako wodzie palnej pobranej przez destylację wina, pochodzi z VIII wieku. Skład pierwiastkowy etanolu został wyjaśniony na początku XIX wieku.

Materiał źródłowy w produkcji alkoholu wspomaga naturalne produkty bogate w skrobię: ziemniaki, zboża, co. Teraz alkohol etylowy uzyskuje się nie tylko z produktów spożywczych. Jest intensywnie rozwijany w celu uzyskania go z odpadów drzewnych: jest przekształcany w glukozę, a drugi w alkohol. Najnowocześniejsza metoda wytwarzania etanolu opiera się na reakcji hydratacji etylenu, która jest uzyskiwana przez krakowanie oleju.

CH2 = CH2 + H2O> CH3 - CH2OH

Reakcja zachodzi w temperaturze 260-300 ° C, pod ciśnieniem 7,5-10 MPa iw obecności katalizatorów kwasowych. Istnieją fabryki z bezpośrednim nawodnieniem etylenu w alkoholu zarówno w WNP, jak i za granicą.

Alkohol etylowy jest niezwykle ważny dla potrzeb produktu gospodarki narodowej. Wiele z nich przeznacza się na produkcję kauczuku syntetycznego i tworzyw sztucznych. Etanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w produkcji wód kolońskich, perfum, leków, lakierów i konserwujących preparatów anatomicznych. Służy do otrzymywania wielu substancji organicznych: eteru dietylowego, barwników, kwasu octowego i proszku bezdymnego. Alkohol etylowy zmieszany z benzyną może być stosowany jako paliwo do silników spalinowych. Dość często jest denaturowany, tj. Inne substancje i barwniki dodaje się do alkoholu, aby nie nadawał się do spożycia wewnętrznego.

W praktyce medycznej alkohol etylowy stanowi ograniczone zainteresowanie - jest stosowany głównie jako środek antyseptyczny, zasługuje na więcej uwagi w aspekcie społecznym, ponieważ jest spowodowany ostrym i przewlekłym zatruciem.

Alkohol etylowy (Spiritus aethilicus et Spiritus vini) odnosi się do substancji odurzających. Komórki OUN są na nią najbardziej wrażliwe, zwłaszcza komórki kory mózgowej, działając na których prowadzi do charakterystycznego pobudzenia alkoholowego związanego z osłabieniem procesów hamowania, po czym następuje osłabienie procesów pobudzenia w korze GM, depresja mózgu kręgosłupa i rdzenia przy popychaniu ośrodka oddechowego. Toksyczne stężenie we krwi 1,5 g / l, śmiertelne 3,5 g / l.

Po spożyciu alkoholu etylowego jest szybko wchłaniany, głównie w jelicie cienkim - 80% i 20% w żołądku. Im szybciej wchłanianie w przewodzie żołądkowo-jelitowym występuje na pusty żołądek, zwalnia w obecności tłuszczów i węglowodanów, co spowalnia proces.

W organizmie 90% wprowadzonego alkoholu etylowego jest przekształcane (metabolizowane) w CO2 i H2O, a jego utlenianie zachodzi z dużą formacją energii. Niezmieniony alkohol etylowy jest wydalany przez płuca, nerki, gruczoły potowe w ciągu 7-12 godzin.

Jak już wspomniano, wpływ alkoholu etylowego jest kierowany głównie na centralny układ nerwowy i objawia się w trzech głównych etapach: 1) art. podniecenie, 2) art. znieczulenie 3) etap preomatozy (terminal)

Etap pobudzenia jest wynikiem zahamowania mechanizmów hamujących mózg - jest wyrażany i kontynuowany w porównaniu ze środkami do znieczulenia:

Art. nagłówek podniecenia dysplazja endokrynologiczna

SUBSTANCJE DO DODATKU LEKU

starszy etap lęku

Pojawia się euforia, wzrasta nastrój, człowiek staje się bardzo rozmowny, opanowuje się, a ocena zdarzeń zmniejsza się, a wydajność spada.

Wraz ze wzrostem stężenia alkoholu etylowego rozpoczyna się senność, zaburza się świadomość - etap znieczulenia, który nie trwa długo i przechodzi do etapu końcowego, w którym osoba może umrzeć. W związku z krótkim etapem narkozy alkohol etylowy może być stosowany jako środek uśmierzający ból.

Jednym z przejawów centralnego układu nerwowego jest zahamowanie ośrodka naczyniowego-motorycznego, w wyniku którego naczynia rozszerzają się, zwiększając w ten sposób wymianę ciepła, aw zimnym alkoholu etylowym prowadzi do przechłodzenia organizmu, jak to wynika z wniosków ludzi. W związku z połączeniem, aby doprowadzić do poczucia ciepła, użycie alkoholu może być uzasadnione po zakończeniu kontaktu z zimnem w ciepłym pomieszczeniu, w czasie, gdy wykluczone jest niebezpieczeństwo zamarznięcia.

Alkohol etylowy działa na przewód pokarmowy w następujący sposób: zwiększa aktywność wydzielniczą gruczołów ślinowych i żołądkowych. Nie jest składnikiem odżywczym, nie jest materiałem do budowy nowych tkanek, nie gromadzi się w ciele i ma ogromny toksyczny wpływ na organizm jako całość.

Przy długim odbiorze alkohol etylowy wydaje się uzależniający. Przewlekłe zatrucie nazywane jest pijaństwem, które charakteryzuje się różnorodnymi objawami klinicznymi: może wystąpić obniżona wydajność, inteligencja, uwaga, pamięć, degradacja psychiczna i fizyczna jednostki.

Metanol i etanol - bardzo podobne ciecze można odróżnić tylko metodami chemicznymi lub temperaturą wrzenia. Zdarza się, że ludzie błędnie przyjmują metanol zamiast etanolu, co prowadzi do tragicznych konsekwencji.

Alkohol etylowy C2H5ON występuje w tych lub innych ilościach w piwie, winie i takich produktach destylacyjnych jak whisky, gin i rum. W żołądku i jelitach alkohol jest wchłaniany i szybko rozprowadzany do płynów ustrojowych i tkanek. Alkohol ma głównie działanie znieczulające, mimo że ustalono, że w małych dawkach stymuluje pewne funkcje ośrodkowego układu nerwowego. W umiarkowanych i dużych dawkach hamuje aktywność centralnego układu nerwowego, a także mózgu, a efekt ten jest wprost proporcjonalny do jego stężenia w surowicy krwi.

W organizmie natychmiast rozpoczyna się neutralizacja alkoholu metodą jego utleniania w wątrobie, ale szybkość tego procesu może pozostać w tyle za szybkością akumulacji, nakłada ograniczenia na ilość alkoholu, którą można wypić bez pochodzenia wskaźników zatrucia. Po zakończeniu spożywania alkoholu do ciała trwa jego utlenianie do produktów końcowych - dwutlenku węgla i wody, może to potrwać kilka godzin.

Małe dawki alkoholu w większości przypadków łagodzą uczucie napięcia lub zmęczenia i zwiększają apetyt. Ogromne ilości tłumią aktywność wyższych ośrodków psychicznych, co prowadzi do poczucia pewności siebie i stłumienia uczucia niepokoju i poczucia winy. Przestają się martwić o trudne lub bolesne sytuacje i im więcej piją, tym głośniejsze staje się leczenie. Mogą wystąpić nieprzewidziane działania, których konsekwencje osoba, która piła, utraciwszy swój osąd, nie zrozumie. Odruchy fizjologiczne i koordynacja ruchów są znacząco zaburzone. Kontynuowanie używania alkoholu prowadzi do całkowitej utraty kontroli nad sobą i może skutkować utratą przytomności, a od czasu do czasu i śmiercią.

Ludzie traktują alkohol inaczej. Niektórzy w ogóle nie piją. W innych spożywanie alkoholu jest hołdem dla przyjętych zasad bez zapału do odczuwania jego wpływu. Jeszcze inni piją dość często i, w dużej ilości, odczuwają szczególną przyjemność z działania alkoholu na układ nerwowy. Wraz z tym wszyscy odczuwają niewielki efekt znieczulający, ale u około 11% osób pijących występuje uzależnienie od alkoholu i uzależnienie od alkoholu. Jednak dane dostępne na dzień dzisiejszy nie pozwalają z góry stwierdzić, który z pijących stanie się pijakiem lub pijakiem.

1. „20 lekcji otwartych w chemii”: lekcja otwarta: [wybór artykułów] // wszystko dla nauczyciela. - 2000. - 17-18. - str.3-30.

2. Golobosh G. Fascynująca informacja o niektórych substancjach organicznych: Materiały do ​​lekcji // Chemia. Biologia - 2004. - № 55. - С.6-8

http://ikrodel89.ru/diseases/vlijanie-spirtov-na-organizm-cheloveka.html

Jak alkohol wpływa na organizm ludzki - toksyczny wpływ na narządy i układy

Stosowanie napojów alkoholowych w dużych dawkach ma negatywny wpływ na zdrowie, co do zasady patofizjologiczny wpływ alkoholu na organizm człowieka wynika z jego siły i licznych szkodliwych zanieczyszczeń. Przy regularnym piciu napoje alkoholowe rozwijają alkoholizm. Ta choroba psychiczna znacznie upośledza zdrowie, podczas gdy zdolność do pracy i wartości moralne danej osoby maleją.

Czym jest alkohol

Nowoczesny rynek w naszym kraju obfituje w różnorodne napoje alkoholowe, które różnią się między sobą siłą, producentem i składem. Z reguły wpływ alkoholu na ludzkie ciało jest zawsze negatywny, ponieważ po spożyciu szybko rozprzestrzenia się przez krew na wszystkie narządy, często powodując ich zniszczenie. Etanol (alkohol etylowy), C2H5OH to toksyna, która po zażyciu wątroby próbuje ją zneutralizować. Ta lotna klarowna ciecz o charakterystycznym zapachu, palącym smaku, doskonale rozcieńczona wodą.

Ten produkt fermentacji drożdży można wytwarzać środkami chemicznymi. Pali się dobrze, jest łatwopalny, służy jako techniczny hamulec płynny, jako rozpuszczalnik lub paliwo. Często choroba, taka jak alkoholizm, jest dziedziczna, jeśli oboje rodzice w rodzinie pili i nie otrzymali odpowiedniego leczenia, ich dziecko mogłoby również stać się alkoholikiem w przyszłości.

Jak alkohol wpływa na ludzkie ciało

Ludzie, którzy kochają mocne napoje, często są zainteresowani pytaniem, w jaki sposób alkohol wpływa na ludzkie ciało? Etanol z reguły jest skoncentrowany w mózgu i wątrobie, szybko jest w stanie zabić komórki tych narządów. Ponadto alkohol jest mutagenem. Z reguły w dorosłym organizmie zmutowane komórki są eliminowane przez układ odpornościowy, ale jeśli nie radzi sobie z tym, osoby z alkoholizmem rozwijają raka żołądka, jamy ustnej, wątroby, przełyku. Również alkohol wpływa

 • Narusza rozwój płodu. Mózg często cierpi, serce dziecka jest dotknięte chorobą, a kończyny są słabo rozwinięte.
 • Aktywuje receptory aminokwasowe GABA, głównego przekaźnika hamującego w układzie nerwowym. W rezultacie zmniejsza się pobudliwość komórek.
 • Wysoka zawartość etanolu zwiększa syntezę endorfin i dopaminy. Pacjent ma euforię.
 • Narusza metabolizm w organizmie. Czynnik ten wywołuje rozwój zespołu psychologicznego.
 • Efekt toksyczny. Z reguły zależy to od wzrostu częstości tętna, braku powietrza i nieprawidłowego działania serca.
 • Systematyczne stosowanie silnych napojów wywołuje dystrofię tłuszczową i zapalenie wątroby. Hepatocyty są niszczone, występuje marskość wątroby.
 • Prowokuje encefalopatię alkoholową. Choroba zaczyna się od zaburzeń psychicznych o statycznych lub monotonnych złudzeniach i halucynacjach.

Dawka śmiertelna

Szkodliwe skutki alkoholu dla zdrowia ludzkiego są niemożliwe tylko wtedy, gdy mężczyzna lub kobieta w ogóle nie piją alkoholu. Wszyscy inni z reguły doświadczają szkodliwych skutków stosowania alkoholu etylowego. Tylko w małych dawkach alkohol jest dobry dla organizmu, ale jeśli wypijesz trochę więcej, wtedy będzie więcej szkody niż pożytku. Dla każdej osoby jest śmiertelna dawka alkoholu. Dla człowieka o wadze 70 kg, który nie pije, jest to:

 • 750 ml wódki, pijany w ciągu pięciu godzin;
 • 300 ml czystego alkoholu, pijany przez pięć godzin.
 • 450 ml wódki, pijany przez pięć godzin.

Jeśli dana osoba stale spożywa napoje alkoholowe, może umrzeć z 3 butelek wódki lub 600 ml czystego alkoholu, wypitego w ciągu 5 godzin i szybciej. Krew może zwykle zawierać 0,4 ppm (‰) i jest to akceptowalny poziom. Gdy stężenie alkoholu jest większe niż 3,8 ppm, może wystąpić paraliż oddechowy, w wyniku którego osoba umiera. Śmierć jest nadal możliwa, gdy stężenie osiągnie 2,2-3,2.

Co wpływa na alkohol

Często ludzie są zainteresowani pytaniem, które organy są dotknięte alkoholem? Na podstawie badań lekarze twierdzą, że wpływa to negatywnie na całe ciało, ale w różnym stopniu. Podstawą napojów alkoholowych jest etanol - związek o działaniu toksycznym. Gdy wchodzi w skład wódki, piwa, wina lub innego napoju w organizmie, szybko się wchłania z jelit. Następnie etanol przenosi się do wszystkich narządów wewnętrznych. W tym przypadku destrukcyjny alkohol wpływa na serce, mózg, żołądek i układ rozrodczy.

W układzie oddechowym

Wiadomo, że oddychanie to życie. Gdy alkohol jest wystawiony na działanie płuc i oskrzeli, tkanka płuc jest upośledzona, powodując uszkodzenie całego układu oddechowego. Błony śluzowe wysychają, odporność organizmu słabnie, istnieje wysokie ryzyko gruźlicy. Pierwszym znakiem jego pojawienia się jest silny kaszel, który może wystąpić drugiego dnia po nadmiernym wypiciu. Ponadto następujące choroby mogą powodować negatywny wpływ alkoholu na układ oddechowy:

 • rozedma płuc;
 • zapalenie tchawicy i oskrzeli;
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Na brzuchu

Napoje alkoholowe wywierają szkodliwy wpływ na komórki narządów trawiennych, niszcząc je, powodując oparzenia, powodując martwicę tkanek. W tym samym czasie trzustka zanika, a komórki produkujące insulinę umierają. Przyczynia się to do tego, że przepływ wchłaniania korzystnych składników odżywczych jest zakłócany, następuje zahamowanie uwalniania enzymów, żywność zatrzymuje się w jelicie i żołądku. Z reguły negatywny wpływ alkoholu na żołądek może powodować:

 • cukrzyca;
 • przewlekły stan zapalenia trzustki;
 • zapalenie żołądka;
 • rak żołądka;
 • silny ból brzucha.

Na układ rozrodczy

Szczególnie niebezpieczne są napoje mocne dla dziewcząt i kobiet, ponieważ ich uzależnienie od alkoholu następuje szybko. Dziewczęta cierpiące na alkoholizm są podatne na uszkodzenie jajników, z tego powodu miesiączka jest ostatecznie zaburzona. Przedstawiciele silnej połowy ludzkości cierpią również z powodu nadmiernego spożycia mocnych napojów. Szkodliwy wpływ alkoholu na układ rozrodczy mężczyzn wyraża się w zmniejszeniu pożądania seksualnego, rozwoju impotencji i niepłodności. Pijaństwo nadal wywołuje zanik jąder, co prowadzi do narodzin niezdrowego dziecka.

Na ludzkim układzie sercowo-naczyniowym

Alkohol prowokuje niszczenie komórek krwi - czerwonych krwinek. Powoduje to deformację ciał czerwonych, podczas gdy z płuc nie przenoszą wymaganej ilości tlenu do innych tkanek. Ponadto zaburzona jest regulacja cukru, co powoduje nieodwracalne konsekwencje: nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu, cukrzyca, problemy z naczyniami krwionośnymi. Wpływ alkoholu na układ sercowo-naczyniowy człowieka ma negatywne konsekwencje. Może to wskazywać na takie choroby:

 • wysokie ciśnienie krwi;
 • miażdżyca;
 • arytmia;
 • choroba niedokrwienna serca.

Jak alkohol wpływa na mózg

Centralny układ nerwowy i mózg są bardziej narażone na alkohol etylowy. Stężenie alkoholu w takich narządach po spożyciu staje się wyższe niż w całym organizmie. Alkohol jest toksyczny dla tkanki mózgowej, dlatego zatrucie często może wystąpić po wypiciu mocnych napojów. Alkohol może sprowokować zniszczenie, drętwienie i śmierć kory mózgowej. Negatywne konsekwencje wpływu alkoholu na mózg:

 • funkcje hormonalne są osłabione;
 • dotknęły ośrodków mózgu, które regulują napięcie naczyniowe;
 • reakcja zmian wegetatywnego pochodzenia;
 • są problemy z psychiką, pamięcią, rozwojem umysłowym.

Wpływ na skórę i stan mięśni

Przewlekłe używanie mocnych napojów często powoduje osłabienie i wyczerpanie mięśni. Ponadto 50% alkoholików rozwija choroby skóry, ponieważ układ odpornościowy działa tylko w połowie, nie radzi sobie z różnymi wirusami. Wątroba również nie oczyszcza organizmu z pełnej siły, dlatego na powierzchni skóry pojawiają się wrzody, czyraki, wysypki alergiczne i trądzik. Efekt alkoholowy na skórę i stan mięśni objawia się następująco:

 • występuje odwodnienie;
 • testosteron zmniejsza się;
 • wzrost estrogenów;
 • zmniejszona masa mięśniowa;
 • mięśnie słabną, zanikają, tracą ton;
 • zmniejszona synteza białek;
 • występuje niedobór minerałów (fosfor, wapń, cynk) i witamin (A, B i C);
 • Istnieje niekontrolowane uzupełnienie ciała kaloriami.

Pozytywny wpływ alkoholu na organizm człowieka

Niewielu ludzi uważa, że ​​wpływ alkoholu etylowego na ludzkie ciało może być pozytywny. Rzeczywiście, w małej dawce etanol jest korzystny dla ludzi. Na przykład czerwone wino zawiera mikroelementy i przeciwutleniacze, których organizm potrzebuje. W takim przypadku powinieneś pić nie więcej niż trzy szklanki tygodniowo. Ponadto czerwone wino usuwa żużle i toksyny, normalizuje metabolizm, jest doskonałym środkiem profilaktycznym przeciwko miażdżycy. Na podstawie napoju możesz podkreślić pozytywny efekt:

 • szampan można przyjmować w małych dawkach dla słabego serca;
 • grzane wino wspomaga organizm z zapaleniem oskrzeli, przeziębieniem, zapaleniem płuc, grypą;
 • wódka może obniżyć poziom cholesterolu;
 • piwo hamuje proces starzenia, zmniejsza ryzyko chorób serca.

Ale jaka dawka alkoholu jest przydatna dla osoby? Lekarze zalecają, aby mężczyźni pili nie więcej niż 20 gramów czystego alkoholu, a kobiety - 10 gramów Z reguły ilość ta jest zawarta w 100 gramach wina, 30 gramach wódki i 300 ml piwa. Odbiór jednej łyżki alkoholu dwa razy w tygodniu może służyć jako mobilizator dla organizmu, tj. Występuje efekt hormezy. Ta metoda pomaga osobie szybko wstrząsnąć. W takim przypadku zabronione jest dawanie duchów dziecku. Jeśli alkohol przypadkowo dostanie się do ciała dziecka, należy wykonać pilne mycie i wezwać lekarza.

http://sovets.net/11216-vliyanie-alkogolya-na-organizm-cheloveka.html

Nasycone alkohole jednowodorotlenowe. Niszczący wpływ alkoholu na ludzkie ciało

Capital Training Center
Moskwa

Autor: Filipyeva Yana Nikolaevna, GOU SPO LNR „Krasnoluchsky Mining Industrial College”, LNR, miasto Krasny Luch, nauczyciel chemii

Metody rozwoju metodycznego:

„Nasycone alkohole jednowodorotlenowe.

Niszczący wpływ alkoholu na organizm człowieka

na temat dyscypliny „Chemia”

dla specjalności SPO LC

„Racjonalne wykorzystanie kompleksów ochrony środowiska”

Opisano metodę prowadzenia pogłębiania i usystematyzowania wiedzy na temat: „Nasycone alkohole jednowodorotlenowe”.

Szczególną uwagę zwraca się na szkodliwy wpływ alkoholu na organizm ludzki i uwzględnienie alkoholizmu jako problemu społecznego.

Dla nauczycieli chemii SPO LC.

Lekcja „Nasycone alkohole jednowodorotlenowe. Niszczący wpływ alkoholu na organizm człowieka ”to jedno z badań na temat„ Związki organiczne zawierające tlen ”w trakcie chemii nauk przyrodniczych STR.

Podczas lekcji uczniowie wzmacniają, pogłębiają i systematyzują wiedzę na temat nasyconych alkoholi jednowodorotlenowych.

Realizacja tego celu przyczynia się do rozwiązania zadań reprodukcyjnych i produkcyjnych.

Aby zbadać szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka, stosuje się jedną z aktywnych form edukacji: odgrywanie ról (konferencja prasowa). Korzystanie z tej formy edukacji pozwala realizować edukacyjne i rozwojowe aspekty celu lekcji: rozwijać poznawcze zainteresowanie uczniów pracą akademicką, niezależność w niej.

Temat: Nasycone alkohole jednowodorotlenowe. Niszczący wpływ alkoholu na ludzkie ciało.

Cel: edukacyjny - konsolidacja, pogłębienie, usystematyzowanie i kontrola wiedzy i umiejętności uczniów na temat nasyconych alkoholi jednowodorotlenowych; określenie szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka;

edukacyjna - realizacja aspektów edukacji moralnej i etycznej, edukacja negatywnego nastawienia do konsumpcji alkoholu;

rozwój - rozwój pamięci, myślenia, umiejętności analizowania i porównywania, wyciągania wniosków; rozwój naukowej mowy studentów; rozwój zainteresowania poznawczego uczniów pracą naukową.

Rodzaj zawodu: połączone

- słowny (rozmowa, historia, wyjaśnienie)

-wizualne (demonstracja tabel, modeli i e-learningu)

- praktyczne (rozwiązywanie problemów i ćwiczenia)

- metoda interaktywna (rola konferencja prasowa)

- wizualny (model cząsteczki etanolu)

- techniczne (projektor multimedialny, laptop)

-tabele „Homologiczne szeregi alkanów”, „Właściwości fizyczne węglowodorów i alkoholi”, „Wykorzystanie etanolu w wątrobie”, „Tworzenie wiązań wodorowych”, „Alkohole i aldehydy”, „Chemia zatrucia”.

- elektroniczne narzędzie do nauki „Wirtualne laboratorium chemiczne”

Część organizacyjna (3 min)

Powitanie, wizualna kontrola gotowości uczniów do lekcji.

Aktualizacja wiedzy referencyjnej (7 minut)

Badanie czołowe, rozwiązywanie problemów

Motywacja do zajęć edukacyjnych (3 min)

Napisz temat, plan lekcji i cele nauczania

Pogłębianie i systematyzacja wiedzy uczniów (60 minut)

Struktura cząsteczki alkoholu - rozwiązywanie problemów, metoda wizualna

Homologia i izomeria duchów - praktyczna metoda (ćwiczenie)

Właściwości fizyczne alkoholi - rozwiązanie sytuacji problemowej, metoda ilustracyjna

Metody wytwarzania alkoholi - metoda praktyczna (pisanie równań reakcji zgodnie ze schematem transformacji)

Właściwości chemiczne alkoholi - prezentacja komputerowa, ćwiczenia

Niszczący wpływ alkoholu na ludzkie ciało. Konferencja prasowa odgrywania ról

Podsumowanie lekcji (5 minut)

Określenie stopnia realizacji planu lekcji, ocena działań uczniów

Praca domowa (2 minuty)

Powitanie, wizualny test gotowości uczniów na lekcję

Aktualizacja wiedzy referencyjnej

- Jakie klasy związków organicznych są przedstawione w tabeli? (tabela „Homologiczna liczba alkanów”)

- Z jakich elementów składają się te substancje?

-Jakie inne elementy mogą być częścią związków organicznych?

Weryfikacja rozwiązania zadania domowego:

W wyniku spalania substancji o masie 4,8 g powstało 8,8 g dwutlenku węgla i 5,4 g wody. Gęstość względna tej substancji w powietrzu wynosi 1,59. Z jakich elementów składa się ten związek? Określ jego masę cząsteczkową. (Odpowiedź: C 6 H 6 O)

- Jaką strukturę ma ten związek?

- Do jakiej klasy substancji organicznych należy?

- Jakie to ma imię?

Motywacja do działań edukacyjnych

Stwierdziliśmy więc, że tlen może być włączony do materii organicznej. W cząsteczkach alkoholi tlen jest częścią grupy hydroksylowej –OH.

Temat lekcji: „Nasycone alkohole jednowodorotlenowe. Niszczący wpływ alkoholu na ludzkie ciało.

Dzisiaj na lekcji musimy bardziej szczegółowo zbadać właściwości alkoholi, zbadać szkodliwy wpływ alkoholu na organizm ludzki i sprawdzić swoją wiedzę na ten temat za pomocą papieru testowego.

Na tej podstawie nasz plan lekcji wygląda następująco:

a) struktura cząsteczki

b) izomeria i nazewnictwo

c) właściwości fizyczne

e) właściwości chemiczne

Niszczący wpływ alkoholu na ludzkie ciało.

Pisemna praca testowa.

Pogłębianie i systematyzacja wiedzy uczniów.

Struktura cząsteczki alkoholu

-Zapisz wzór strukturalny alkoholu etylowego. Oto model cząsteczki etanolu.

Problem: Jak atom tlenu wpływa na reaktywność alkoholi?

- Jaka jest zasada określania elektroujemności elementów według ich położenia w układzie okresowym?

- Porównaj elektroujemność С-Н i О-Н.

- Jak ładunki rozkładają się na atomy C, H i O?

- Jakie jest najbardziej polarne połączenie?

- Na jaką pozycję teoria Butlerowa może być przykładem?

- Która grupa atomów określa właściwości alkoholi?

- Czym jest grupa funkcjonalna?

- Jaka jest ogólna formuła nasyconych alkoholi jednowodorotlenowych?

Homologia i izomeria alkoholi

- Jak powstają nazwy homologicznych serii alkoholi?

- Jakie rodzaje izomerii są typowe dla alkoholi?

Sformułuj tytuł:

Ile różnych alkoholi przedstawiono za pomocą następujących wzorów?

Ile izomerycznych alkoholi odpowiada ogólnemu wzorowi C 4 H 10 O (Odpowiedź: 3)

Właściwości fizyczne alkoholi

a) temperatura wrzenia

Rozważmy tabelę „Fizyczne właściwości alkoholi i węglowodorów”

Problem: Dlaczego alkohole mają wyższe temperatury wrzenia niż odpowiednie węglowodory?

Dlaczego wśród alkoholi nie ma substancji gazowych?

Tabela Właściwości fizyczne alkoholi i węglowodorów.

- Jaki jest łączny stan substancji?

- Jaka jest różnica między strukturą substancji w różnych stanach agregacyjnych?

- Jaka jest temperatura wrzenia?

- Co uniemożliwia cząsteczkom alkoholu łatwe odsuwanie się od siebie na duże odległości?

-Co to jest wiązanie wodorowe?

Doświadczenie: 50 ml wody + C 2 H 5 HE → rozpuszcza się

Z 4 H 9 HE → częściowo rozpuszczony

alkohol amylowy → nie rozpuszcza się

-Wyjaśnij, dlaczego wraz ze wzrostem masy rodnika zmniejsza się rozpuszczalność (Odpowiedź: masa rodnika wzrasta, a wiązanie wodorowe nie jest już w stanie utrzymać alkoholi w roztworze)

Metody wytwarzania alkoholi

Zakończ schemat reakcji

Właściwości chemiczne alkoholi

Zapisz równania reakcji transformacji, które zostały zademonstrowane za pomocą elektronicznego narzędzia do nauki „Virtual Chemical Laboratory” (interakcja etanol-sód, otrzymanie bromoetanu z etanolu)

Określ substancje A i B:

Niszczący wpływ alkoholu na ludzkie ciało

Podczas wykładu poświęconego duchom dowiedzieliśmy się, że duchy są ważnym produktem dla gospodarki narodowej. Na przykład alkohol etylowy jest stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, do produkcji kauczuku syntetycznego, jako rozpuszczalnik do produkcji wody kolońskiej, lakierów, perfum, w medycynie jako środek antystatyczny.

Człowiek od dawna używa alkoholu etylowego jako produktu spożywczego.

-podnieście ręce, ci, którzy przynajmniej raz wypili alkohol?

- Kto pił alkohol z rodzicami podczas rodzinnych wakacji?

- Kto pił alkohol w towarzystwie przyjaciół?

- Kto pije alkohol (piwo, napoje alkoholowe) kilka razy w tygodniu?

- Kto wie o szkodliwym wpływie alkoholu na organizm człowieka?

Wielu z was wie, że częste spożywanie alkoholu prowadzi do poważnych zmian w ludzkim ciele. Ale liczba osób spożywających alkohol rośnie.

Rozważmy tabelę „chemia odurzenia”.

Dzisiaj odbędzie się gra fabularna (konferencja prasowa) na temat: „Alkohol to problem społeczny”

Gospodarz: Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Dziś dowiadujemy się więcej o napojach alkoholowych jako substancjach odurzających, które niekorzystnie wpływają na ludzkie ciało, wszystkie jego narządy, co prowadzi do pojawienia się tak poważnej choroby jak alkoholizm.

„Ludzie wpuszczają wroga do ust, który kradnie im umysł” - powiedział W. Shakespeare.

„Młoda kobieta w wieku 23 lat rzuciła noworodka do włazu… Czterdziestoletnia kobieta, po nadmiernym piciu, zamieniła garnek z wrzącą wodą na swojego partnera.” Co sprawiło, że ci ludzie to zrobili? Jest tylko jedna odpowiedź: złodziej umysłu, który przez wiele wieków przynosił katastrofę ludzkości, jest alkoholem!

Studenci z różnych instytucji edukacyjnych regionu Ługańsk, którzy są dziennikarzami studenckich gazet naukowych, przybyli na naszą konferencję prasową.

Przygotowali pytania dla naszych gości:

Kandydat nauk historycznych

Kandydat nauk biologicznych

Badacz w Naukowym Centrum Badań nad Skutkami Narkotyków i Alkoholu na Żywe Organizmy

Mistrz sportu w piłce nożnej.

Tak więc nasza konferencja prasowa rozpoczyna pracę.

Dziennikarz: Drogi kandydacie nauk historycznych, kiedy osoba zaczęła produkować alkohol?

Odpowiedź: Czysty alkohol zaczął być odbierany w V wieku przez Arabów, którzy nazywali go „alkoholem”, co oznacza „odurzający”. Pierwsza butelka wódki została wyprodukowana przez Arabów do 860 g. Destylacja wina w celu wyprodukowania alkoholu drastycznie zwiększyła liczbę alkoholików. Możliwe, że był to powód zakazu używania alkoholu przez założyciela islamu, Mahometa. Od tego czasu w krajach muzułmańskich alkohol nie był już konsumowany, a odstępcy z tego prawa byli surowo karani. W średniowieczu w Europie Zachodniej nauczyli się także, jak uzyskać mocne napoje alkoholowe, wina destylacyjne i inne płyny zawierające cukier, które mają zdolność fermentacji. Według legendy alchemik Valenius, który otrzymał alkohol, powiedział, że znalazł wspaniały eliksir, który sprawia, że ​​stary młody, stuletni - wesoły, smutny - radosny. Zła moc alkoholu była rozumiana przez wielu ludzi. Słynny reformator Marty Luter napisał: „Każdy kraj musi mieć własnego diabła: nasz niemiecki diabeł to dobra beczka wina”. Rozprzestrzenianie się pijaństwa w Rosji wiąże się z polityką klas rządzących. Powstała nawet myśl, że pijaństwo jest odwieczną rosyjską tradycją. W tym samym czasie oparli się na słowach kroniki „Merry in Russia”. Ale to jest szesnastka w naszej historii. Słynny historyk Kostomarow całkowicie obalił ten pomysł. Udowodnił, że w starej Rosji niewiele pili. Tylko na wielkie święta gotowali miód, przechwalali się, piwo, którego twierdza nie przekraczała 5-10 stopni. W dni powszednie nie spożywano alkoholu, a pijaństwo uważano za wielki grzech, wstyd. Życie pokazało, że zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w niektórych krajach nie tylko przyczynia się do zmniejszenia alkoholizmu, ale w niektórych przypadkach - do wzrostu alkoholizmu. Zatem suche prawo nie rozwiązuje problemu, ponieważ tradycje i zwyczaje mają wielką moc.

Dziennikarz: Mam kolejne pytanie do szanowanego historyka. Jak w różnych czasach walczyli z pijaństwem?

Odpowiedź: Walka z alkoholizmem ma taką samą historię jak same napoje alkoholowe. W starożytnej Grecji picie nierozcieńczonego wina (jego twierdza nie przekraczała 10 stopni) uważano za niegodne wolnego obywatela. Władca Sparty zabronił picia wina najwyższej szlachty państwa, ale zachęcał niewolników do lutowania, aby utrzymać ich w poddaniu. W Atenach władca Salomon wprowadził zakaz, zgodnie z którym oficjalne osoby zostały ukarane za pijaństwo: po raz pierwszy - grzywną, a gdy powtórzono - z egzekucją.

Starożytny rzymski historyk Pliniusz Starszy napisał, że Persowie i Kozacy zostali pokonani przez Greków pod przywództwem Aleksandra Wielkiego, ponieważ mieli pijaństwo i inne podobne wady.

W latach dwudziestych ubiegłego wieku w USA wprowadzono „suche prawo”, które zakazywało produkcji i używania napojów alkoholowych. Całkowity zakaz był skazany na niepowodzenie, nielegalna produkcja alkoholu stała się bardzo dochodowym biznesem. W 1933 r. Zakaz został zniesiony.

Dziennikarz: Wiadomo, że stosowanie alkoholu przyczynia się do jego właściwości leczniczych. Czy tak jest, proszę o to, aby powiadomić szanowanego lekarza.

Odpowiedź: Prawdopodobnie wielokrotnie słyszałeś stwierdzenie: „Będziemy pić i być ciepli”. Uważa się, że alkohol jest dobrym sposobem na ogrzanie ciała. Nic dziwnego, że wino często mówi się o sposobie ocieplenia. Uważa się, że alkohol ma działanie terapeutyczne nie tylko w przypadku przeziębienia, ale także podczas wielu innych chorób, w szczególności w przypadku wrzodu żołądka. Naukowcy udowodnili, że spożywanie alkoholu jest surowo zabronione pacjentowi z wrzodami. Gdzie jest prawda? W końcu małe dawki alkoholu naprawdę pobudzają apetyt. Istnieje przekonanie, że alkohol pobudza, ożywia, poprawia nastrój, dobre samopoczucie, czyni rozmowę interesującą, co jest ważne dla towarzystwa młodych ludzi. Uważa się, że alkohol jest produktem wysokokalorycznym, który szybko zaspokaja potrzeby energetyczne organizmu, co jest szczególnie ważne w ekstremalnych warunkach. A w piwach, winach z winogron suchych dodatkowo istnieje cały zestaw witamin i substancji aromatycznych. W medycynie bakteriostatyczne właściwości alkoholu są wykorzystywane do dezynfekcji, przygotowywania leków, ale nie do leczenia chorób.

Zatem alkohol służy do poprawy nastroju, do ogrzania organizmu, do zapobiegania chorobom i do leczenia ich w szczególności jako środka dezynfekującego, a także do zwiększenia apetytu i jako cenny energetycznie produkt.

Refleksje na temat korzyści płynących z alkoholu są dość powszechnymi błędnymi myślami. Podniecenie apetytem po kieliszku wódki lub suchego wina występuje tylko przez krótki czas. Ponadto stosowanie alkoholu szkodzi tylko trawieniu, ponieważ alkohol paraliżuje zaangażowanie wątroby i trzustki w trawieniu. Bekhterev napisał, że pijaństwo to wielowiekowe zło, które głęboko zakorzeniło się w naszym życiu i doprowadziło do wielu zwyczajów picia. Te zwyczaje wymagają użycia alkoholu z jakiegokolwiek powodu. Nadal istnieje opinia, że ​​jedną z cech męskiej męskości jest zdolność do picia. Ale tak mówią alkoholicy, ale kiedy znajdziesz siłę, by oprzeć się szkłu - jesteś prawdziwym mężczyzną. Nawet Tołstoj napisał, że człowiek pije wino, aby zagłuszyć głos sumienia.

Dziennikarz: duża liczba osób rozwinęła uzależnienie od picia. Dlatego interesuje mnie, jak alkohol wpływa na organizm, jakie zmiany powoduje?

Odpowiedź: Bolesne uzależnienie od alkoholu może pojawić się u zwierząt wszelkiego rodzaju, jeśli uczy się ich pić wino. Dlatego naukowcom wygodnie jest badać te zmiany u zwierząt. Przeprowadził eksperymenty ze szczurami i myszami. Metoda lutowania jest bardzo prosta: małe dawki alkoholu były dodawane codziennie do wody do picia. Po miesiącu lub dwóch w celi obok pijącego, w którym słychać zapach alkoholu, stawiają pijącego w czystej wodzie. Szczur próbuje wódki i obraca pogardliwą twarz z pyskiem, naprzeciw przyjemnego napoju. Z czasem powstaje upodobanie do alkoholu, a gdy w klatkach nie ma alkoholu, zwierzęta zachowują się jak prawdziwi alkoholicy: rzucają się do klatki, gryzą się nawzajem. Niektóre szczury po okresie pobudzenia są bezwładnie wyciągane w klatce - tak jak alkoholicy w stanie kaca.

Eksperymenty wykazały, że komórki narządów płciowych są bardzo wrażliwe na toksyczne działanie alkoholu: gdy u młodych zwierząt nie pijących na godzinę przed eksperymentem, kanaliki nasienne wzrosły o 70%, a u alkoholików o 6%.

Jeśli królik dostanie się do żołądka codziennie z alkoholem podczas ciąży, wtedy jedna trzecia jego owoców będzie martwa, a masa pozostałych przy życiu królików będzie mniejsza.

W ludzkim ciele alkohol etylowy przenika przez ściany żołądka i jelit do krwi, dociera do wątroby, przechodzi przez nią i krąży w organizmie z krwią.

Dziennikarz: Drogi nauczycielu chemii, proszę wyjaśnić mechanizm zatrucia.

Odpowiedź: Cząsteczki etanolu w małych ilościach powstają w organizmie człowieka w procesie metabolizmu. Ich wykorzystanie jest realizowane przez komórki wątroby z wykorzystaniem całej rodziny enzymów (ADH), które utleniają alkohole do odpowiednich aldehydów. Aldehyd jest wykorzystywany przez inną grupę enzymów - dehydrogenazy aldehydowe (ALDG), które z kolei utleniają go do jonu octanowego zaangażowanego w wytwarzanie kwasów „tłuszczowych”. To uwalnia energię. Zatem etanol jest naprawdę wysokokalorycznym produktem. Ale to jest jego jedyna zaleta. Główną przyczyną stanu porannego jest zwiększone stężenie aldehydu octowego w organizmie. Dlatego osoba, która „wie, jak pić”, to osoba, która ma skuteczne działanie ADH i ALDG. I odwrotnie, osoby o obniżonej aktywności ALDH gromadzą aldehyd octowy, co wywołuje okrutne męki dla właściciela (kac): nudności, wymioty, zwiększone pocenie się, niepokój i niepewność, drażliwość, problemy z koncentracją, zwiększone ciśnienie, ból głowy, szybki puls, bezsenność, pragnienie alkoholu.

Aldehyd octowy jest kluczową substancją w rozwoju alkoholizmu. Normalnie, powstaje z etanolu w procesie metabolizmu, reguluje oddychanie tkanek. Ostre zatrucie to wzrost stężenia aldehydu octowego.

Wraz ze wzrostem jego stężenia o 3-5 razy, oddychanie tkanek jest hamowane. Wraz z dalszym wzrostem stężenia aldehydu octowego wyłącza mechanizm jego przemiany w jon octanowy.

Gdy ustaje wydzielanie z zewnątrz, występuje niedobór aldehydu octowego z uwagi na to, że jego własny aldehyd octowy nie jest już formowany - oddychanie tkanek jest znacznie zmniejszone, wytwarzanie energii jest zaburzone - występuje zespół ropnia.

Tak więc zatrucie jest stosunkowo małym nadmiarem normalnego stężenia aldehydu octowego, stan „przepełnienia” to jego nadmierny nadmiar. Spadek poziomu stężenia aldehydu octowego leży u podstaw patologicznego głodu alkoholu.

Dziennikarz: dlaczego tak trudno jest osobie, która zdała sobie sprawę ze szkodliwości tego nawyku? Drogi Kandydacie Nauk Biologicznych, opowiedz nam o biologicznych podstawach alkoholizmu.

Odpowiedź: Pokonywanie złych nawyków zapobiega samemu ciału. Przy pomocy pierwiastków śladowych naukowcy zidentyfikowali obszary mózgu o przeciwnych właściwościach. Kiedy prąd został przyłożony do jednego z nich, zwierzęta odczuwały ból, gdy drugi - wielka przyjemność. Takie miejsca nazywane są odpowiednio „piekłem” i „niebem”. Że są powiązane z negatywnymi sprzężeniami zwrotnymi. Gdy przyjemność zaczyna wychodzić poza dopuszczalne granice, sygnał dociera do strefy „piekła”, a przyjemność staje się niezadowoleniem, proces zatrzymuje się. Od palenia i picia, rytm i komunikacja są zaburzone. Narkotyki i alkohol nasycają „raj” i gasną niezadowolenie. Jest chwilowa ulga, ale „raj” wymaga ciągłego karmienia. Przyzwyczajeni do picia lub palenia, odwracamy wahadło w kierunku „raju”. A kiedy próbujemy przestać pić lub palić, zaczyna to sygnalizować „piekło”, ale pragnienie, byś poczuł się lepiej, prowadzi do zakłócenia ważnych procesów. Fakt, że alkohol jest toksyną nerwową, można zobaczyć z eksperymentów Pawłowa. Korzystając z metody odruchów warunkowych, Pavlov udowodnił, że nawet małe dawki alkoholu naruszają aktywność układu nerwowego, zmieniają stosunek między procesami wzbudzenia i zahamowania.

Dziennikarz: Jak napoje alkoholowe mogą wpływać na tak ważny ludzki narząd jak wątroba? (do lekarza)

Odpowiedź: skoro 95% całego alkoholu, który dostaje się do organizmu, jest neutralizowane w wątrobie, jasne jest, że narząd ten cierpi przede wszystkim na alkohol: zachodzi proces zapalny (zapalenie wątroby), a następnie zwyrodnienie blizn (marskość). Wątroba przestaje spełniać swoje funkcje neutralizacji toksycznych produktów przemiany materii, produkcji białek krwi i innych ważnych funkcji, co prowadzi do nieuchronnej śmierci pacjenta.

Marskość wątroby jest chorobą podstępną, powoli zakrada się na osobę, a następnie bije i natychmiast umiera. Dziesięć procent przewlekłych alkoholików cierpi na marskość wątroby, a 75% osób z marskością wątroby. Dopóki marskość wątroby nie będzie wystarczająco rozwinięta. Objawy są prawie nieobecne, wtedy alkoholik zaczyna skarżyć się na ogólne pogorszenie stanu zdrowia, utratę apetytu, nudności, wymioty i problemy z trawieniem. Przyczyną choroby jest toksyczne działanie alkoholu.

Dziennikarz: Jakie są cechy szczególne alkoholu w ośrodkowym układzie nerwowym dorosłych i dzieci? (do lekarza-narkologa)

Odpowiedź: Najbardziej dotkliwe, selektywne działanie alkoholu powoduje obniżenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Eksperymenty z akademikiem I.Pavlovem wskazują, że alkohol przede wszystkim gwałtownie zakłóca pracę kory mózgowej i najbliższego podkorowego regionu, to znaczy wyższą aktywność nerwową. Istnieje częściowe lub całkowite załamanie interakcji między mózgiem a ciałem, gdy mózg górny nie kontroluje podwładnych.

Zaburzenia neuropsychiatryczne w przypadku przewlekłego używania alkoholu obejmują alkoholowe zapalenie wielonerwowe. Mogą im towarzyszyć zaburzenia pamięci (choroba Korsakowa). Pacjenci nie pamiętają bieżących wydarzeń, nie są zorientowani w swoim otoczeniu, często mają zaniki pamięci.

Ostatnim etapem alkoholizmu jest delirium tremens. Kilka dni przed delirium tremens sen całkowicie zanika, zaczynają się halucynacje wzrokowe i słuchowe. Odmiany alkoholowych chorób psychicznych to halucynoza alkoholowa i paranoja. U 10% pacjentów z alkoholizmem odnotowuje się napady padaczkowe.

Mechanizm wpływu alkoholu na układ nerwowy jest zróżnicowany i złożony. Obecność alkoholu we krwi zwiększa jego zdolność do osiadania, co prowadzi do zablokowania naczyń krwionośnych, które zasilają mózg, a brak pożywienia prowadzi do ich masowej śmierci. W przypadku długotrwałego spożywania alkoholu występują nieodwracalne zmiany w strukturze mózgu (tzw. Pomarszczony mózg), pojawia się demencja. Wpływ alkoholu na centralny układ nerwowy zakłóca złożone procesy biochemiczne, głównie takie mediatory (mediatory w przewodzeniu impulsów nerwowych), jak adrenalina i noradrenalina.

Alkohol działa bezpośrednio na neuron, narusza jego główną właściwość, zdolność do przekazywania impulsów. Te funkcjonalne zmiany w komórkach nerwowych w przypadku spożycia alkoholu manifestują się bardzo szybko, aż do naruszenia procesów metabolicznych.

Ustalono bezpośrednią korelację między stężeniem alkoholu we krwi a uszkodzeniem różnych części mózgu. Po pierwsze, wyższe centra są sparaliżowane, wraz ze wzrostem poziomu alkoholu, te pośrednie są zahamowane, a następnie niższe części mózgu.

Pavlov udowodnił, że w przypadku zatrucia alkoholem w wyniku działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy następuje spadek koncentracji i logicznego myślenia. Człowiek nie słucha innych, stara się zwrócić na siebie uwagę, zaczyna się chwalić, staje się agresywny.

Wraz z pogłębianiem się zatrucia, hamowanie obejmuje ośrodki podkorowe, w proces zaangażowany jest móżdżek, częściowo rdzeń kręgowy, zaburzenia funkcji wegetatywno-naczyniowych. Naruszony chód i dokładność ruchu. Pojawia się senność, a następnie ciężki sen narkotyczny, któremu towarzyszy spowolnienie pulsu, spadek temperatury ciała i utrata wrażliwości. Charakterystycznym zaburzeniem neurologicznym w przypadku tego stopnia zatrucia jest podwójne widzenie, podwojenie widocznych obiektów. Jego przyczyną jest toksyczne działanie alkoholu na ośrodek krążenia.

Ostatnią rzeczą jest ucisk ośrodków w rdzeniu przedłużonym: jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5%, ośrodek oddechowy jest zablokowany i następuje śmierć.

Zespół atoksyczny (drżenie rąk) jest typową patologią układu nerwowego w przypadku alkoholizmu. Ataksja jest jedną z przyczyn, która nie pozwala pacjentom, u których konieczna jest dokładność ruchu. Podstawą ataksji jest prawdopodobnie uszkodzenie móżdżku lub układu móżdżkowo-przedsionkowego.

Szczególnie destrukcyjny jest wpływ alkoholu w dzieciństwie i młodości. Wynika to z anatomicznych i fizjologicznych cech rosnącego ciała, wysokiej zawartości wody w tkankach, intensywniejszego metabolizmu tkankowego i komórkowego, podatności układu moczowego i niedoskonałej funkcji detoksykacji wątroby.

Ogólnie biorąc, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania narządów i układów organizmu, a zwłaszcza centralnego układu nerwowego, w okresie powstawania i powstawania stabilności funkcjonalnej toksyczny wpływ alkoholu na ciało dziecka jest kilkakrotnie silniejszy niż na ciele dorosłego. Tłumaczy się to tym, że szybko rosnący organizm charakteryzuje się dużą prędkością przepływu krwi i dużym prześwitem naczyń krwionośnych, stosunkowo dużą masą krwi.

Ze względu na zwiększoną przepuszczalność tkanek w tym wieku alkohol szybko rozprzestrzenia się w organizmie. Nawet niewielka ilość alkoholu zakłóca wymianę w tkance nerwowej, transmisję impulsów nerwowych i rzeczywisty rozwój psychiki.

Natura wpływu alkoholu na centralny układ nerwowy dziecka i nastolatka jest znacznie wyższa, a zmiany chorobowe występują znacznie wcześniej w przypadku stosowania niższych dawek alkoholu.

Dziennikarz: Mam pytanie do szanowanego narkologa. Powiedz mi, jak alkohol wpływa na potomstwo?

Odpowiedź: Alkohol i potomstwo to temat na kolejną rozmowę. Jednakże można bezpiecznie powiedzieć, że krzywdzenie dziecka nigdy nie jest wykluczone, jeśli matka spożywała alkohol przed ciążą. A jeśli mówimy o piciu alkoholu w czasie ciąży, krzywda wyrządzona dziecku jest ogromna.

Na początku ubiegłego stulecia niemiecki lekarz Krepelin napisał, że kiedy upija się kobiety, potomkom grozi całkowite zniszczenie. Prawa starożytnej Grecji i Rzymu zabraniały młodym ludziom picia alkoholu. W Rosji uważano za zły nawyk pić wino na własnym ślubie. Stwierdzono, że działanie alkoholu podczas rozwoju płodu prowadzi do niedorozwoju płodu lub jego poszczególnych części, do zwiększonej śmiertelności, do rozwoju zaburzeń neuropsychiatrycznych, chorób układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego.

Obecnie na świecie jest około 10 milionów osób upośledzonych umysłowo. Przytłaczająca większość z nich mogłaby prowadzić normalne życie, gdyby ich rodzice nie byli uzależnieni od alkoholu. Według osiągnięć naukowych, od 215 rodziców, którzy nadużywają alkoholu, 37 wcześniaków, 16 martwych, 38 niewłaściwie rozwiniętych, 55 osób zachorowało na gruźlicę, 145 cierpiało na zaburzenia psychiczne.

Dziennikarz: Alkohol zabija życie osoby, która nadmiernie z niego korzysta. Jakie niebezpieczeństwo stwarza dla innych?

Odpowiedź: W USA zbadano mistrza świata w wyścigach samochodowych Tony Betenhouse. Z pomocą precyzyjnych instrumentów określiliśmy prędkość, z jaką stopa przesunęła się do hamulca. W stanie trzeźwym potrzebował 0,406 sekundy po wypiciu - 0,498 sekundy (czas zwiększony o 25%).

Ustalono, że jedna trzecia wypadków ma miejsce z winy osób nietrzeźwych. Z tego powodu zginęło 57,7% całkowitej liczby ofiar. Nawet małe dawki alkoholu (25-50 g) spowalniają reakcję, 100 g zwiększa ryzyko o połowę. Szybkość reakcji zmniejsza się o 0,5 sekundy. Jeśli więc osoba porusza się z prędkością 60 km / h, kierowca będzie miał czas na zareagowanie na przeszkodę w odległości nie mniejszej niż 10 m.

Alkoholizm nie daje osobie możliwości posiadania solidnej pozycji w życiu. Prowadzi do pasożytniczego stylu życia, ciągłego poszukiwania pieniędzy, zbrodni.

Ustalono, że 55% kradzieży, 79% rabunków, 69% ataków jest przeprowadzanych w stanie nietrzeźwym.

Dziennikarz: (do mistrza sportu): Jestem bardzo zainteresowany możliwością zgodności alkoholu i sportu. Czy uważasz, że sport i alkoholizm są zgodne?

Odpowiedź: Wysokie wyniki sportowe można osiągnąć dzięki regularnym treningom, przestrzeganiu zasad pracy, odpoczynku i odżywiania, odmawiając niezdrowych nawyków palenia, picia alkoholu i innych substancji toksycznych. Znany piłkarz Starostin w swoich wspomnieniach pisze: „Kufel piwa to wiadro potu”. Oznacza to, że aby pozbyć się szkód spowodowanych przez szklankę piwa, podczas treningu trzeba przelać wiadro potu. Możesz stracić formularz w ciągu jednego dnia, a aby go przywrócić, potrzebujesz miesiąca.

Dziennikarz: Jaka jest rola rodziny w rozwoju pragnienia alkoholu u dziecka? (do psychologa)

Psycholog: Znaczenie rodziny w edukacji moralnej i psychogenetycznej jest zdeterminowane faktem, że jest to pierwsza grupa społeczna, która kształtuje osobowość dziecka i wpływa na niego w okresie dzieciństwa i dorastania.

Wśród warunków pojawienia się pragnienia alkoholu szczególnie warto zwrócić uwagę na społeczne cierpienie rodziny. Różne badania pokazują, że niepełna rodzina jest przyczyną wczesnego alkoholizmu w 16–48% przypadków. Relacje konfliktów w rodzinie są jedną z przyczyn alkoholizmu w 50-95% przypadków.

Drugim warunkiem, który przyczynia się do pojawienia się głodu alkoholu, jest wczesna znajomość napojów alkoholowych.

Odpowiedzialność za wychowanie dzieci, zwłaszcza w wieku szkolnym, spoczywa na rodzinie. Komunikowanie się z rodzicami kształtuje postawy, postawy wobec otaczającego nas świata, sposób życia i zachowanie. Osobisty przykład rodziców wpływa na moralne i higieniczne wychowanie dziecka, ponieważ dzieci mają tendencję do naśladowania, co jest szczególnie widoczne w młodszym wieku. Doświadczenie dziecka nabyte w rodzinie jest w wielu przypadkach decydujące w stosunku do ludzi i świata zewnętrznego. Wrażenia, które otrzymał we wczesnym dzieciństwie, są najpotężniejsze, głębokie i trwałe. Od doświadczeń z dzieciństwa rozciągają się ścieżki do przyszłych przekonań moralnych.

Obecność w domu pijących lub palących rodziców często stwarza dziecku wyraźne stereotypy w usuwaniu tych wad. Praktycznie wszystkie dalsze prace mające na celu kultywowanie negatywnego stosunku do nich, prowadzone w szkole, mogą się nie powieść. Ważnym czynnikiem edukacyjnym jest sytuacja wewnątrz rodziny. Spokojne, przyjazne relacje rodziców między sobą a dzieckiem - warunek normalnego rozwoju jego układu nerwowego, zdrowej psychiki. Konflikty, skandale, napięcie, nerwowa sytuacja w rodzinie prowadzą do nerwic u dzieci, do zaburzeń psychicznych, co z pewnością przyczynia się do nabywania negatywnych nawyków, zwłaszcza palenia i spożywania alkoholu.

Moderator: Podsumujmy naszą konferencję prasową. Dzisiaj mieliśmy okazję zrozumieć jeden z głównych problemów ludzkości; usłyszeć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego ludzie piją?”; prześledzić drogę pochodzenia i dystrybucji alkoholu od czasów starożytnych do współczesności; nauczyć się wielu przydatnych informacji na temat wpływu alkoholi na organizm ludzki, na samoświadomość każdej osoby i społeczeństwa jako całości. Pamiętamy, że dla nas - przyszłego pokolenia - decydujemy o własnym losie, abyśmy określili rolę duchów w naszym życiu: czy pozostaną głównym wrogiem ludzkości, czy staną się asystentami w chemii, medycynie i przemyśle.

Dzisiaj rozmawialiśmy również o tym, że dorośli powstrzymują się od alkoholu ma ogromne znaczenie dla kształtowania osobowości dziecka, jego normalnego rozwoju i zdrowia moralnego. Często nawet w zamożnych rodzinach rodzice nie zdają sobie sprawy ze szkodliwych skutków picia alkoholu przez swoje dzieci. Socjologowie doszli do paradoksalnego wniosku: uczniowie próbują pierwszej szklanki głównie z winy najbliższych - rodziców, krewnych, dobrych przyjaciół.

Każdy z nas prędzej czy później stanie się rodzicem, czyli pierwszym nauczycielem swojego dziecka. Nie pozwólmy więc, aby nasze dzieci zostały przekształcone z naszej winy w upośledzone umysłowo lub fizycznie, zdegradowane jednostki. Pamiętaj, że trzeźwa przyszłość jest szczęśliwą i jasną przyszłością.

Podsumowanie lekcji

Ocena stopnia realizacji planu lekcji i działań uczniów

Podaj równania reakcji, które ilustruje powyższy schemat:

http://infourok.ru/nasischennie-odnoatomnie-spirti-gubitelnoe-deystvie-alkogolya-na-organizm-cheloveka-2758958.html

Czytaj Więcej Na Temat Przydatnych Ziół