Główny Herbata

Co nie robić z arytmią serca

W stanie normalnym serce kurczy się rytmicznie, z mniej więcej taką samą częstotliwością, która w spoczynku powinna być określona w zakresie od 60 do 90 uderzeń / min. Taki wskaźnik jest typowy dla dorosłych, ponieważ dzieci zwykle mają wyższe tętno, około 70-140 w zależności od wieku (im mniejsze dziecko, tym wyższe tętno, które występuje u noworodków w zakresie 110-140 uderzeń / min.).

Wikipedia zauważa, że ​​„arytmia to każdy rytm serca, który różni się od normalnego rytmu zatokowego (WHO, 1978)”.

Czasami takie naruszenie można uznać za wariant normy, a następnie mówią o fizjologicznej arytmii. Swoją obecnością nawet armia nie jest przeciwwskazana. W innych sytuacjach zaburzenie rytmu jest patologią, która, jeśli nie jest odpowiednio leczona, może prowadzić do poważnych powikłań.

Wideo: Jak działa serce. Zaburzenia rytmu serca: objawy, przyczyny i leczenie

Normalna aktywność serca

Ludzkie serce dzieli się na cztery komory, z których dwie są wypełnione krwią tętniczą, a dwie - żylne. Górne sekcje nazywane są przedsionkami, a dolne komory. Przepływ krwi przenosi się z żył przez przedsionki do komór, a następnie do tętnic. Promowanie krwi w ten sposób następuje z powodu skurczów serca.

Zapewnienie terminowych cięć serca dotyczy systemu przewodzenia. Jego głównym napędem jest węzeł zatokowy zlokalizowany w prawym górnym rogu prawego przedsionka (dokładniej, w pobliżu przedsionka). Impuls elektryczny generowany w tym obszarze przez małą grupę kardiomiocytów jest przekazywany przez włókna lewego przedsionka i dalej wzdłuż niżej położonego węzła przedsionkowo-komorowego, przechodzi przez wiązkę His i włókna Purkinjego do komór. Zatem przedsionki są najpierw skurczone, a następnie komory.

Wyszkolone serce, na przykład dla ludzi, którzy kochają sport, może się rzadziej kurczyć niż zwykła osoba. Wynika to ze zwiększonej masy mięśnia sercowego dzięki ciągłym ćwiczeniom sportowym. Pozwala to sercu na silniejsze uwalnianie do krwiobiegu. Dlatego w takich przypadkach tętno może wynosić 50 uderzeń / min lub mniej i będzie uważane za wariant normy, ponieważ nie powoduje negatywnych konsekwencji.

W przypadku zaburzenia rytmu Wikipedia wskazuje, że termin „arytmia” łączy różne mechanizmy, objawy kliniczne i zaburzenia prognostyczne w tworzeniu i przewodzeniu impulsu elektrycznego.

Powody

Choroba jest często związana z patologiami sercowymi charakteryzującymi się zmianą struktury narządu (zniszczenie, niedokrwienie, niedożywienie itp.). Zaburzenia rytmu najczęściej odgrywają rolę powikłania w przypadku niewystarczającej aktywności serca, choroby wieńcowej serca, miopatii serca, wrodzonych i nabytych wad rozwojowych, zapalenia mięśnia sercowego.

W przypadku ekspozycji na niektóre leki występuje również arytmia. W szczególności niewłaściwe stosowanie glikozydów nasercowych, diuretyków, sympatykomimetyków, leków antyarytmicznych o działaniu proarytmicznym może prowadzić do zakłócenia rytmu o różnym nasileniu.

W niektórych przypadkach konsekwencje zwykłego niedoboru pewnych pierwiastków śladowych są wyrażane przez rozwój arytmii. Jest to najczęściej spotykane w hipokaliemii, hipomagnezemii, hiperkaliemii i hiperkalcemii.

Warto pamiętać o widocznej szkodliwości złych nawyków, takich jak palenie, picie alkoholu i narkotyków. Takie substancje mogą wywierać toksyczny wpływ na serce i naczynia krwionośne. Wynikiem tego są niepożądane konsekwencje nie tylko w postaci zaburzeń rytmu, ale także poważniejszych chorób.

Czynniki ryzyka

Każdego roku diagnoza „arytmii” jest coraz częściej narażona na działanie pacjentów w różnych kategoriach wiekowych, co wiąże się przede wszystkim z czynnikami ryzyka. Zaburzenia rytmu są chorymi dorosłymi i dziećmi. Identyfikacja jednej lub drugiej przyczyny choroby leży u podstaw różnych metod diagnostycznych i testów przesiewowych. Ponadto ich właściwe wykorzystanie pozwala na skuteczne zapobieganie.

 • Predyspozycje genetyczne. Niektóre zaburzenia rytmu, takie jak zespół Wolfa-Parkinsona-White'a, są chorobami dziedzicznymi. Inne są związane z wrodzonymi wadami rozwojowymi.
 • Patologia gruczołu tarczowego. Ten narząd hormonalny poważnie wpływa na funkcjonowanie serca. Tarczyca wytwarza hormony, które przyspieszają lub spowalniają procesy metaboliczne w organizmie. W związku z tym w przypadku nadczynności tarczycy występuje tachykardia, aw przypadku niedostatecznego funkcjonowania narządów - bradykardia.
 • Nadciśnienie tętnicze. Zwiększone ciśnienie w naczyniach zagraża chorobie wieńcowej serca, która z kolei jest często komplikowana przez zaburzenia rytmu.
 • Epizody hipoglikemii. Tymczasowe obniżenie stężenia glukozy we krwi może przyczynić się do rozwoju arytmii. Gdy zdekompensowana cukrzyca występuje nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa, prowadzi to również do zaburzeń sercowych.
 • Nadwaga. Taki stan często staje się przyczyną rozwoju nadciśnienia, IHD i innych zaburzeń patologicznych. Ponadto zwiększenie masy ciała samo w sobie powoduje dodatkowe obciążenie serca, przyczyniając się tym samym do szybkiego bicia serca.
 • Podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Wskaźnik ten powinien być szczególnie uważnie sprawdzany u osób w wieku 55 lat i starszych, gdy wzrasta ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, w tym arytmii.
 • Niedokrwistość - niedobór żelaza powoduje rozwój niedotlenienia różnych tkanek, w tym tkanki serca. To z kolei prowadzi do zaburzeń rytmu.
 • Nierównowaga hormonalna - w okresie menopauzy kobiety najczęściej doświadczają nadzwyczajnych skurczów i innych objawów arytmii.
 • Osteochondroza - naruszenie struktury kręgosłupa prowadzi do ucisku korzeni nerwowych, co z kolei przyczynia się do rozwoju zaburzenia regulacji wegetatywnej (obejmuje nerw błędny i współczulny układ nerwowy). Na tym cierpi przede wszystkim aktywność serca.

Objawy

Arytmia przejawia się w różnych postaciach, dlatego klinika zależy od specyfiki przebiegu choroby. Istnieją jednak powszechne objawy charakterystyczne dla wszystkich rodzajów zaburzeń rytmu:

 • Uczucie przerwania aktywności serca.
 • Zmiana tętna.
 • Zaburzenia wegetatywne (osłabienie, uczucie gorąca, zimne kończyny).
 • Pojawienie się strachu i niepokoju.

W ciężkich przypadkach do wymienionych objawów dodaje się ból serca, stany przedświadome i omdlenia. Można również określić blanszowanie skóry, wysokie lub niskie ciśnienie krwi.

Charakterystyczne cechy poszczególnych form arytmii:

 • Przy różnych typach tachykardii, gdy nawet armia jest przeciwwskazana, określa się wzrost częstości akcji serca. W szczególności wzrost częstości akcji serca od 150 uderzeń / min jest charakterystyczny dla migotania przedsionków, a dzięki kombinacji częstości akcji serca od 400 uderzeń / min z utratą przytomności często diagnozuje się migotanie komór.
 • Bradykardia charakteryzuje się wolniejszym rytmem, tzn. U dorosłych diagnozuje się tętno poniżej 50 uderzeń / min.
 • Ekstrasystolię manifestuje tonące serce i niezwykłe uderzenia serca.
 • Blokadę serca wyraża się w poważnych naruszeniach ogólnego stanu pacjenta. W szczególności określa się drgawki, omdlenia i brak tętna.

Wideo: Pierwsze objawy problemów z sercem, których nie należy ignorować

Rodzaje arytmii

Różne rodzaje zaburzeń rytmu można uznać za arytmię, dlatego w większości klasyfikacji obecnie wyróżniono następujące grupy:

 • Zaburzenie automatyzm - przydzielić wiele podgrupy nomotopnye jeśli rozrusznik znajduje się w węzła zatokowego (częstoskurcz zatokowy, układu oddechowego i dla układu oddechowego, zaburzenia rytmu zatokowego bradykardii, zespół węzła zatokowego) i heterotopowe przy określaniu stymulatora niż węzła zatokowo-przedsionkowego (idioventricular, nizhnepredserdny i rytm przedsionkowo-komorowy).
 • Zaburzenie pobudliwości - najczęściej z nią związane to napadowy tachykardia (może być komorowa, przedsionkowo-komorowa i nadkomorowa) i ekstrasystol (oddzielne klasyfikacje są brane pod uwagę ze względu na źródło, liczbę źródeł, czas pojawienia się, częstotliwość i uporządkowanie).
 • Zaburzenia przewodzenia - rozważane są możliwości zwiększenia przewodnictwa (stwierdzone w zespole WPW), a także jego zmniejszenie (typowe dla blokad różnych lokalizacji).

W zależności od powagi tej lub innej arytmii armia jest przeciwwskazana lub młodemu człowiekowi zezwala się na wykonanie usługi strunowej.

W niektórych przypadkach występują mieszane zaburzenia rytmu, gdy oprócz uderzeń diagnozuje się taki stan, jak migotanie przedsionków. Lub trzepotanie przedsionków łączy się z trzepotaniem komór.

Badania przesiewowe i diagnoza

Zaburzenia rytmu serca wykonuje kardiolog, który w recepcji przeprowadza przede wszystkim badanie pacjenta i badanie zewnętrzne. Kolejne wyznaczone badanie instrumentalne, badania laboratoryjne, konsultacje powiązanych specjalistów.

Niemal wszystkim pacjentom kardiologicznym bez wyjątku przypisuje się elektrokardiografię, która w większości przypadków pozwala na określenie wielu form arytmii. Każdy przypadek ma własne znaki EKG:

 • Tachykardia zatokowa - z wyjątkiem zwiększenia częstości akcji serca, inne zmiany rytmu nie są wykrywane.
 • Bradykardia zatokowa - obserwuje się spadek częstości akcji serca w stosunku do normy wieku.
 • Zaburzenia rytmu zatokowego - tętno wzrasta, zmniejsza się lub pozostaje normalne, a rytm staje się nieregularny.
 • Zespół osłabienia węzła zatokowego - obserwuje się stały spadek częstości akcji serca typu zatokowego, czasami zanika rytm zatokowy i okresowo blokuje się zamknięcie łyko. Również na EKG można zdiagnozować zespół tachykardia-bradykardia.
 • Heterotopowe arytmie objawiają się zmianą częstości akcji serca i poprawności rytmu, które najczęściej są nie-zatokowe. Z rytmem rytmu serca idiowokomorowego wynosi 20-40 uderzeń / min, a przedsionkowo-komorowe 40-60 uderzeń / min.
 • Extrasystole - określa się, gdy na EKG występuje nadzwyczajny skurcz, który może być pojedynczy, para, wiele. Również w przypadku tej formy arytmii charakteryzuje się niepełną przerwą kompensacyjną. W zależności od źródła pobudzenia mogą wystąpić zmiany w przedsionkach, węźle przedsionkowo-komorowym, komorach.
 • Napadowy częstoskurcz - pojawia się nagle, podczas gdy tętno może osiągnąć 150 uderzeń / min i więcej.
 • Blokada serca jest określana przez wypadanie kompleksów odpowiedniej lokalizacji, ze słabym nasileniem patologii, można zaobserwować jedynie spowolnienie rytmu.
 • Trzepotanie przedsionków - częstość akcji serca na minutę wynosi 150-160 uderzeń, podczas gdy zespoły komorowe nie zmieniają się, a rytm staje się nie-zatokowy.

Oprócz elektrokardiografii z wykorzystaniem innych pasywnych metod badawczych. Może to być monitorowanie Holtera, USG serca (echokardiografia). Jeśli ataki arytmii są rzadkie i nie są ustalone w EKG, stosuje się testy indukcyjne:

 • Próbki z aktywnością fizyczną - w tym celu używany jest rower treningowy lub bieżnia, podczas gdy zapis EKG jest rejestrowany równolegle.
 • Test z pochylonym stołem - często stosowany u częstych i bezpodstawnych stanów przedświadomych i omdlenia. Dla tego pacjenta mocuje się na stole, który po usunięciu wskaźników w pozycji poziomej zostaje przeniesiony do pionu i ponownie rejestruje rytm serca i ciśnienie krwi.
 • Prowadzone są badania elektrofizjologiczne w celu określenia skupienia arytmogennego i, jeśli to możliwe, przeprowadzana jest jego eliminacja. Często stosowany w migotaniu przedsionków.

Leczenie zachowawcze

W przypadku ciężkich zaburzeń rytmu stosuje się terapię antyarytmiczną. Ich odbiór jest możliwy tylko za zgodą lekarza prowadzącego, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane konsekwencje.

Grupy leków antyarytmicznych stosowanych w arytmii:

 • Leki wpływające na układ przewodzenia serca. Ta grupa obejmuje glikozydy nasercowe, beta-blokery. Z powodu tego efektu tętno zwalnia, więc są one częściej używane do częstoskurczu i migotania przedsionków.
 • Bezpośrednie leki antyarytmiczne - wpływają na przepuszczalność kanałów jonowych, co z kolei zmniejsza częstość akcji serca. Lista leków z tej grupy zawiera amiodaron, allapeninę, rytmonorm i inne.

Ogólne zalecenia obejmują:

 • Jeśli mają skłonność do zakrzepów krwi, próbują je leczyć lekami trombolitycznymi, w tym aspiryną kardiologiczną, klopidogrelem i innymi podobnymi lekami przepisanymi przez lekarza. Również włączenie lnu, czosnku, selera, pietruszki do diety pomaga rozrzedzić krew.
 • Mięsień sercowy jest w stanie wzmocnić mildronian, ryboksynę, ATP. Lekarz może również przepisać inne leki szeroko stosowane w praktyce kardiologicznej. W tym przydatne jest użycie nasion, orzechów, suszonych owoców, ryb.
 • Jeśli arytmia jest powikłaniem innej choroby, przede wszystkim jest leczona, co pozwala na wyeliminowanie ataków arytmii bez użycia leków kardiologicznych.

Długotrwałe leczenie zaburzeń rytmu serca polega na starannym wdrażaniu zaleceń lekarskich, co zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotów napadów. W trudnych przypadkach, gdy niemożliwe jest osiągnięcie pożądanego efektu za pomocą środków konserwatywnych, uciekają się do wszczepienia rozrusznika serca lub ablacji cewnika o częstotliwości radiowej.

Tradycyjne zabiegi arytmii

Nietradycyjną terapię można stosować w połączeniu ze schematem leczenia zachowawczego. W niektórych przypadkach, gdy ataki zaburzeń rytmu nie są silnie zaznaczone i nie występują inne zaburzenia serca, starają się leczyć tylko preparatami ziołowymi. W każdym razie leczenie lekami ludowymi jest wcześniej uzgodnione z lekarzem, w przeciwnym razie mogą wystąpić żałosne konsekwencje.

 • Wiosenna adonis - wśród szerokiej gamy leków z zielonej apteki, wykazała się wysoką wydajnością, jedyną rzeczą, która jest używana ostrożnie i nie dłużej niż dwa tygodnie, a następnie przez podobny okres robią sobie przerwę. W celu leczenia nalej nalewkę 15 razy trzy razy dziennie. Adonis jest glikozydem nasercowym, więc jest przyjmowany razem z lekami moczopędnymi.
 • Fioletowy trójkolorowy - znany również jako „bratki”. Nadaje się do stosowania suszonej trawy, która w ilości 2 łyżeczki. zaparzyć szklankę przegotowanej wody. Po kilku godzinach wlewu infuzja jest gotowa do otrzymania 2 łyżek. l do trzech razy dziennie. Ważne jest, aby nie przedawkować leku, ponieważ mogą wystąpić nudności i wymioty.
 • Kwiatostany Kislitsy - są stosowane do leczenia zaburzeń rytmu w postaci naparu, który przygotowuje się ze szklanki wrzącej wody i łyżki stołowej rośliny. Lek należy podać we wlewie, uważa się go za gotowy do spożycia po schłodzeniu.
 • Szparagi nie są powszechnie znane, chociaż dzięki pędom i kłączom można uspokoić aktywność serca i normalizować rytm. Składniki te powinny być drobno zmielone, z całkowitej ilości pobranej łyżki mieszanki i zalać szklanką wrzącej wody. Następnie przez około trzy godziny lek podawany jest w postaci ciepłej, a następnie przyjmowany w małej ilości kilka razy dziennie. Tak więc może być leczony przez kilka miesięcy, ale w odstępach 10-dniowych co trzy tygodnie podawania.
 • Głóg - roślina ta szeroko polecała się w leczeniu chorób układu krążenia. Kwiaty są głównie pobierane, ale owoce rośliny mogą być użyte. Na szklance wrzącej wody bierze się kilka łyżek kwiatów lub owoców. Do warzenia wystarczy zwykle 20 minut, a następnie można pić według rodzaju herbaty.

W niektórych przypadkach zaleca się przyjmowanie czosnku na arytmię, ale ten produkt nie jest odpowiedni dla wszystkich, zwłaszcza dla osób z bólem brzucha. Ciąża nie jest przeciwwskazana do otrzymania świeżego czosnku, ale wszystko powinno być z umiarem. Miód może mieć również korzystny wpływ na serce, ale tylko wtedy, gdy nie ma alergii.

Środki ludowe można uznać za mieszaninę ziół, które mają uspokajający, tonizujący, witaminizujący efekt. Niezależnie od wybranego leku ważne jest, aby przyjmować lek za zgodą lekarza prowadzącego, w przeciwnym razie mogą wystąpić działania niepożądane.

Komplikacje

W większości przypadków arytmia nie jest odczuwalna lub powoduje niewielki dyskomfort, ale przy braku odpowiednich efektów leczniczych choroba jest niebezpieczna nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia człowieka. Ryzyko wzrasta wraz z połączeniem arytmii z innymi chorobami kardiologicznymi. W szczególności mogą się rozwinąć następujące patologie:

 • Zdekompensowana niewydolność serca. Przedłużony przebieg tachykardii lub bradykardii w ciężkich przypadkach prowadzi do zastoju krwi w jamach serca. Dzięki terminowemu monitorowaniu tętna można znacznie poprawić stan zdrowia.
 • Udar Taka komplikacja jest bardziej charakterystyczna dla trzepotania przedsionków, które nie jest w stanie przenieść niezbędnej części krwi do komór. Jeśli prawidłowy przepływ krwi jest zakłócany w przedsionkach, wzrasta ryzyko zakrzepów, które mogą dostać się do ogólnego krążenia. Często skrzepy krwi wchodzą do naczyń mózgowych, powodując następnie niedokrwienie struktur mózgu.
 • Zatrzymanie akcji serca jest najstraszniejszym powikłaniem, które często powoduje migotanie komór. Jeśli w tym stanie nie ma na czas pomocy medycznej, osoba umiera.

Zapobieganie

Istnieje szereg środków zapobiegawczych, które zapobiegają rozwojowi arytmii lub zmniejszają prawdopodobieństwo powtarzających się ataków.

 • W obecności chorób zakaźnych konieczne jest leczenie ich z wysoką jakością i bezzwłocznie.
 • Choroby współistniejące w postaci patologii serca, chorób tarczycy i nadciśnienia tętniczego należy niezwłocznie leczyć.
 • Posiłki powinny być kompletne i zrównoważone.
 • W obecności wzmocnionego treningu fizycznego konieczne jest jego zmniejszenie, ale jednocześnie nie przechodzenie na drugą skrajność - hipodynamikę.
 • Niedopuszczalne jest złe nawyki związane z paleniem, musisz także zrezygnować z alkoholu.
 • Stresujące sytuacje należy minimalizować, a nawet lepiej - całkowicie wykluczać.
 • Niektóre wskaźniki, takie jak poziom glukozy we krwi, masa ciała i poziom cholesterolu, powinny być stale monitorowane.

Z którym lekarzem się skontaktować

Badanie natury arytmii, jej diagnozy, leczenia i profilaktyki prowadzi arytmolog. Jednocześnie w większości klinik nie ma osobnej specjalizacji w arytmii, dlatego kardiolog przyjmuje pacjentów z zaburzeniami rytmu.

Diagnozę czynnościową zaburzeń rytmu serca podejmuje lekarz danej specjalizacji. Z jego pomocą USG, elektrokardiografia, a jeśli to konieczne - monitorowanie Holtera.

Obecność chorób współistniejących może wymagać dodatkowych konsultacji z lekarzami pokrewnych specjalności. Może to być endokrynolog, który leczy tarczycę, lub ginekolog, który pomaga w patologicznym przebiegu menopauzy. Skuteczne leczenie choroby podstawowej często pozwala radzić sobie z atakami arytmii.

Nieskuteczność leczenia zachowawczego jest wskazaniem do skierowania pacjenta na konsultację z chirurgiem serca, który decyduje o potrzebie ablacji patologicznej ostrości radiowej. Można również wykonać operację wszczepienia rozrusznika serca.

http://arrhythmia.center/arrhythmia/

Arytmia: co można i nie można zrobić przy pierwszych objawach

Arytmia - Arytmia: co jest możliwe i czego nie można zrobić przy pierwszych objawach

Arytmia: co można i nie można zrobić z pierwszymi objawami - arytmia

Arytmia jest patologicznym zaburzeniem w częstości i regularności skurczów mięśnia sercowego. Obecnie cierpi na ogromną liczbę ludzi na całym świecie. Pomimo pozornej nieszkodliwości choroba jest niezwykle niebezpieczna.

Objawy choroby

W zależności od typu obraz symptomatyczny może być znacząco różny. Tak więc w bradykardii rytm dramatycznie zwalnia, a częstoskurczowi towarzyszy wyraźny wzrost.

Wiele wczesnych chorób serca nie objawia się w żaden sposób. Arytmia w tym sensie nie jest wyjątkiem. Objawy nie wyrażają się przez bardzo długi czas. Ponadto jest często wywoływany przez inne choroby:

 • nadciśnienie;
 • niedokrwienie mózgu;
 • nowotwory złośliwe;
 • problemy z tarczycą.

Jednak wspólne dla bradykardii są następujące objawy:

 • nadmierna słabość;
 • zawroty głowy;
 • ciężka duszność;
 • okresowe zaciemnienie oczu;
 • łatwe zmęczenie;
 • warunki przedświadome.

Jednocześnie bradykardia charakteryzuje się również nagłą, krótkotrwałą utratą przytomności. Osoba mdleje na kilka sekund i, odzyskując siły, znajduje się na ziemi.

Wcześniej pacjenci często czują przypływ ciepła do głowy.

Utrata przytomności trwająca dłużej niż kilka minut jest całkowicie nietypowa dla bradykardii.

 • serce pracuje w szalonym rytmie;
 • występuje duszność;
 • stała słabość;
 • zwiększone zmęczenie.

Niektóre rodzaje tachykardii stanowią wielkie zagrożenie dla życia. Chodzi o:

Te rodzaje patologii wymagają natychmiastowej intensywnej opieki.

Niedobór takich mikroelementów prowadzi do arytmii:

Przyczyniają się również do rozwoju choroby:

 • złe nawyki;
 • zły sposób życia;
 • duże obciążenia fizyczne;
 • stosowanie niektórych leków;
 • zatrucie toksyczne.

Nieprawidłowy puls wskazuje na możliwy rozwój arytmii - może być w spoczynku lub zbyt wolny lub zbyt szybki. Przy określaniu częstotliwości rytmów nie należy polegać na elektronicznych monitorach ciśnienia krwi. Jak pokazuje praktyka, często błędnie wyświetlają dane. Lepiej jest zmierzyć staromodną metodę (kładąc palce na nadgarstku lub w obszarze tętnicy szyjnej).

Jeśli mówimy o migotaniu przedsionków, dla niej niewątpliwym objawem jest nagła niewydolność serca. Często obniża ciśnienie krwi. Monitorowanie tego parametru należy przeprowadzać regularnie (lepiej mieć tonometr w domu).

Ponadto, często rozwija się ogólne osłabienie, któremu towarzyszy senność i apatia. Tylko te objawy nie mogą być uważane za objawy arytmii, jeśli żadne z powyższych. Pacjent często obficie poci się i skarży się na częste bóle głowy.

Wszystkie te objawy odpowiadają wszelkiemu rodzajowi arytmii, a ich obecność jest wystarczającym powodem, aby udać się do kliniki.

Przegląd witamin dla serca z arytmią

Jak pomóc w ataku - wskazówki

Bardzo często atak arytmii pojawia się nagle i równie szybko mija bez żadnej pomocy. W przypadku, gdy zdarzy się to za pierwszym razem, konieczne jest wezwanie pomocy w nagłych wypadkach. Zanim przyjedzie, musisz:

 • uspokoić pacjenta tak bardzo, jak to możliwe;
 • pomagać w pokonywaniu uczuć strachu;
 • próbować przerwać atak za pomocą środków w domu.

Najważniejsze to nie robić zamieszania i paniki wokół pacjenta. On potrzebuje odpoczynku. Lepiej jest położyć osobę na kanapie lub usiąść na krześle. Często atak następuje po zmianie pozycji ciała. Pomoc od arytmii wywołującej odruch wymiotny. Aby to zrobić, włóż palce do ust i podrażnij krtań. W domu ważne jest również zapewnienie świeżego powietrza.

Lekarz, który przyszedł na rozmowę, wstrzyknie pewne leki, które pozwolą zatrzymać atak. Przepisze pigułki, które pacjent powinien zawsze mieć przy sobie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Następnie pacjent powinien unikać stresu fizycznego i emocjonalnego. Z zaburzeniem rytmu serca otrzymuje różne środki uspokajające:

 • nalewka z waleriany;
 • serdecznik;
 • Valocordin;
 • Elenium;
 • Corvalol itp.

Pacjent będzie między innymi przydatny do wykonania takiego ćwiczenia - po głębokim oddechu przytrzymaj powietrze w płucach, a przy zamkniętych oczach naciskaj powieki trzy razy na minutę przez 10 sekund.

Jeśli rozpoznaniem jest arytmia komorowa, napadom może towarzyszyć omdlenie. Częstotliwość skurczów serca przy znacznym zmniejszeniu. W tej sytuacji pomoc udzielana jest w następujący sposób:

 • odrzuć głowę do tyłu, rozpnij bramę (umożliwia to swobodny przepływ powietrza do płuc);
 • jeśli osoba nie stała się lepsza, należy rozpocząć masaż serca, wykonać sztuczne oddychanie;
 • równolegle z tym wezwą pogotowie.

W przypadku migotania przedsionków należy zrobić tylko jedną rzecz - uspokoić pacjenta słowami lub lekami. Jeśli wystąpi duszność lub obrzęk, pacjent powinien zostać umieszczony na pół siedzącej. W przypadku braku poprawy zadzwoń do lekarza.

Prognoza

Arytmia obfituje w niezwykle niebezpieczne konsekwencje. Obejmują one:

 • niewydolność serca;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa.

To ostatnie występuje z powodu tego, że w przedsionku krew jest ubijana jak w mikserze. Prowadzi to z czasem do pojawienia się skrzepów krwi, które prędzej czy później znikają i zatykają serce lub naczynia krwionośne mózgu. W rezultacie rozwija się:

To z kolei prowadzi do śmierci.

Niedobór, który rozwinął się na tle arytmii, charakteryzuje się niepełnym skurczem mięśnia sercowego, co prowadzi do zaburzeń czynnościowych. Ostatecznie poszczególne narządy otrzymują mniej tlenu i składników odżywczych, co powoduje nowe patologie.

Aby zminimalizować ryzyko, należy regularnie poddawać się badaniu przez kardiologa i postępować zgodnie z jego zaleceniami w całości.

Środki zapobiegawcze

Pierwszym i głównym powodem rozwoju jakiejkolwiek patologii serca i naczyń krwionośnych jest zły sposób życia. Jedynym wyjątkiem powinny być choroby wrodzone.

Dlatego walka z arytmią wymaga nie tyle leczenia, ile zmian w nawykach i pozbycia się szkodliwych uzależnień.

Przede wszystkim należy odmówić palenia tytoniu. U osób narażonych na ten nawyk ryzyko rozwoju patologii sercowo-naczyniowych wzrasta dziesięciokrotnie w porównaniu ze zdrowymi.

Bardziej aktywny tryb życia znacznie poprawi sytuację. Nie jest konieczne chodzenie na siłownie i noszenie sztangi. Wystarczy zwykle popływać lub tańczyć - nie ładunek jest ważny, ale aktywność. Łatwy jogging raz dziennie lub po prostu długi spacer na świeżym powietrzu w cichym cichym miejscu - dokładnie to, czego potrzebujesz. Przede wszystkim dotyczy to tych, którzy się trochę poruszają.

Dieta na arytmię jest również bardzo ważnym aspektem. Rano najlepiej zjeść owsiankę, po południu - zupa jest obowiązkowa, a obiad należy zredukować do sałatki ze świeżych warzyw lub szklanki kefiru.

Należy skupić się na:

 • pokarmy roślinne;
 • fermentowane produkty mleczne;
 • ryby

Alkohol i kawa są przeciwwskazane. Nie może być smażony i pikantny z tłuszczem. Zintegrowane podejście znacznie zmniejszy ryzyko arytmii.

Ogólnie rzecz biorąc, serce wymaga spokojnego pomiaru życia z dala od stresu, niepokojów i sprzeczek. Długi nocny odpoczynek i brak konfliktów sprzyjają zdrowiu serca niż leki.

Co nie robić z arytmią

Dowiedzieć się, jak niebezpieczna jest arytmia, jakie są jej objawy i co należy zrobić, pozostaje dowiedzieć się, co nie powinno być zrobione.

Po pierwsze, po postawieniu diagnozy konieczne jest porzucenie dużych obciążeń fizycznych. Jak wiecie, ciężka praca prowadzi do wzrostu rytmu, co z kolei powoduje niewydolność serca. Pierwsze oznaki jego rozwoju to:

 • duszność;
 • obrzęk kończyn dolnych;
 • stałe zmęczenie.

W żadnym wypadku nie należy samoleczyć. Tylko leki przepisane przez lekarza mogą przyjmować lek. Nie można odmówić regularnych badań kardiologicznych, ponieważ pozwala to dostrzec najmniejsze zakłócenia w pracy serca.

http://cardio.propto.ru/article/aritmiya-chto-mozhno-chto-nelzya-delat-pri-pervyh-simptomah

Objawy i pierwsza pomoc w przypadku zaburzeń rytmu serca

Zwykła osoba, która nie jest zaznajomiona z pojęciem arytmii, jej symptomami, cechami opieki przed leczeniem i leczeniem, często zostaje zaskoczona przez gwałtowne zaburzenia częstotliwości skurczów mięśnia sercowego, występowanie dyskomfortu lub bólu, zlokalizowane w okolicy klatki piersiowej. Oczywiście w takich przypadkach pilna potrzeba skonsultowania się z lekarzem w celu uzyskania pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Jednak popularne powiedzenie, którym posługiwali się mieszkańcy starożytnego Rzymu, mówi: kto jest ostrzegany, nie jest już nieuzbrojony. Dlatego informacje o tym, jak usunąć atak arytmii w domu, na pewno nie będą zbędne.

Arytmia serca: co to jest?

Zwykle liczba uderzeń serca osoby zdrowej na minutę waha się od 60 do 90 uderzeń. Sportowcy i osoby starsze zwykle mają rzadkie tętno, dzieci i młodzież - częściej. Bradykardię rozpoznaje się w przypadkach, gdy pulsacja wynosi poniżej 60 uderzeń na minutę. Pod tachykardią rozumiem bicie serca od 100 uderzeń i więcej. Odmiana paroksyzmowa charakteryzuje się ostrym początkiem ataku i wysokim tętnem przekraczającym 145 uderzeń na minutę. Aby ustalić dokładną formę patologii, konieczne jest wykonanie EKG i przeprowadzenie serii dodatkowych analiz.

Częstoskurcz wywołuje najczęściej:

 • choroba niedokrwienna;
 • czynniki dziedziczne;
 • dystrofia i inne nieprawidłowości mięśnia sercowego;
 • wady serca;
 • kardiomiopatia;
 • miażdżyca;
 • atak serca.

Naruszenie częstotliwości skurczów mięśnia sercowego często występuje z powodu zabiegu chirurgicznego, niekontrolowanego przyjmowania leków, nieprawidłowości układu hormonalnego i nerwowego, braku równowagi hormonalnej, otyłości i różnych chorób narządów wewnętrznych. Osoby z wysokim ryzykiem są regularnie narażone na stres fizyczny lub psychiczny, a także nadużywają alkoholu i napojów o wysokiej zawartości kofeiny.

Rodzaje arytmii, ich objawy i znaki

Najczęstsze naruszenia automatycznego funkcjonowania węzła zatokowego to:

 1. Arytmia typu zatokowego, która jest niewydolnością rytmu serca i jest głównie diagnozowana u młodszych pacjentów.
 2. Bradykardia. Charakteryzuje się spowolnieniem rytmu mięśnia sercowego.
 3. Tachykardia (zatokowa), która charakteryzuje się szybkim biciem serca od 100 uderzeń na minutę i powyżej. Niepowodzenie występuje najczęściej z powodu pobudzenia emocjonalnego lub zwiększonego wysiłku fizycznego. Może być wywołany przez VSD, anemię, niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego lub nadczynność tarczycy.
 4. W przypadku asystolii przedsionkowej funkcjonowanie węzła zatokowego jest prawie całkowicie stłumione.

W migotaniu przedsionków, które uważane jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych, częstość akcji serca jest nieregularna, a częstotliwość uderzeń waha się od 110-160 uderzeń na minutę. Migotanie objawia się w postaci napadowej lub długotrwałej, a pacjent może nie odczuwać silnego dyskomfortu lub odczuwać tylko zwiększone tętno. Podobne problemy często towarzyszą chorobie niedokrwiennej, nadczynności tarczycy lub wadom mitralnym.

Ekstrasystolę charakteryzuje przedwczesne skurcze mięśnia sercowego, które zwykle występują u osób, które nie skarżą się na własne zdrowie. W takich przypadkach patologia pozasystolowa nie wymaga żadnych środków terapeutycznych. Jeśli jednak obserwuje się to częściej kilka razy w ciągu jednej minuty, czemu towarzyszą zawroty głowy, utrata koordynacji i inne negatywne objawy, należy skontaktować się z wykwalifikowanym kardiologiem.

Oddzielna grupa obejmuje zaburzenia o pochodzeniu neurogennym. W takich przypadkach normalne funkcjonowanie serca jest utrudnione przez układ nerwowy działający na mięsień sercowy w różnym porządku: nerw przywspółczulny (wędrujący) w stanie zwiększonego tonu ma wpływ na spowolnienie rytmu, a wzrost tonu współczulnego układu nerwowego prowadzi do kołatania serca. Przyczyną tego niepowodzenia może być nadmierny entuzjazm dla tłustych i smażonych potraw, alkoholu, a także regularne spożywanie kofeiny, palenie tytoniu i siedzący tryb życia.

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń rytmu spowodowanych różnymi przyczynami i mają szereg charakterystycznych cech. Najczęstsze objawy to:

 1. Częstoskurcz zatokowy charakteryzuje się szybkim tętnem powyżej 95-100 uderzeń na minutę. U większości pacjentów występują: ogólny letarg, występowanie duszności, zwiększone bicie serca i stan „złamania”.
 2. Napadowy częstoskurcz wyróżnia się prawidłowym rytmem z szybkim biciem serca od 130 uderzeń na minutę. Towarzyszy temu częsta potrzeba oddawania moczu, ból w klatce piersiowej, zwiększone pocenie się i omdlenia.
 3. Migotanie przedsionków rozpoznaje się za pomocą nieregularnego tonu serca i szybkości skurczu przekraczającej 150 uderzeń na minutę. Uważany jest za oznakę poważnych problemów z układem sercowo-naczyniowym i może być wywołany różnymi wadami.
 4. W przypadku blokady lub trzepotania różnych wydziałów występują rozszerzone źrenice i tymczasowe zaprzestanie oddychania.

Oprócz objawów opisanych powyżej, atakowi arytmii najczęściej towarzyszy ogólne osłabienie i zespół bólu uciskającego, znajdujący się po lewej stronie klatki piersiowej i „poddający się” szyi, szczęce lub ramieniu. Pacjenci często skarżą się na zwiększony niepokój, czasami dochodząc do paniki. Wiele osób nie odczuwa ataku, a niepowodzenie rytmu daje się odczuć dopiero po wizycie w gabinecie lekarskim i poddaniu się badaniu diagnostycznemu.

Jeśli niektóre objawy arytmii serca nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia i mogą w końcu zniknąć same z siebie, inne pogarszają tylko dolegliwości, które je spowodowały i prowadzą do szybkiego rozwoju.

Zapalenie mięśnia sercowego jest często prekursorem migotania przedsionków, a nawracające ekstrasystole mogą prowadzić do rozpoznania niewydolności wieńcowej.

Pierwsza pomoc w arytmii w domu: co robić?

Jeśli atak wystąpił po raz pierwszy, należy jak najszybciej zadzwonić po karetkę, ponieważ zidentyfikowanie rodzaju arytmii na własną rękę jest bardzo problematyczne. Pomoc w domu podczas oczekiwania na ratownika medycznego obejmuje następujące czynności:

 1. Pierwsza pomoc zaczyna się od wietrzenia pomieszczenia. W przypadku duszności lepiej jest ułożyć pacjenta w pozycji pół-siedzącej, rozpiąć guziki koszuli lub usunąć ubrania, które uniemożliwiają normalne oddychanie.
 2. Konieczne jest zmierzenie tętna i ciśnienia krwi.
 3. W niektórych przypadkach zmiana pozycji (z leżącej na siedzącą i odwrotnie) może zapobiec zbliżającemu się atakowi.
 4. W oczekiwaniu na zespół ratownictwa medycznego możesz użyć metod terapii manualnej jako najbezpieczniejszego. Co kilka sekund musisz lekko naciskać powieki. Ponadto pacjent jest niezwykle ważnym wsparciem emocjonalnym i zapewnia komfortową relaksującą atmosferę.

Co zrobić z arytmią serca? Nie zaleca się przyjmowania leków o działaniu antyarytmicznym bez zgody lekarza. W skrajnych przypadkach dopuszczalne jest picie pigułki „Valocordin” („Corvalol”) lub innego środka uspokajającego przepisanego przez kardiologa. Opieka w nagłych wypadkach w przypadku migotania przedsionków będzie znacznie bardziej skuteczna, jeśli przekażesz lekarzowi takie informacje:

 1. Dane pomiarowe dotyczące tętna i poziomu ciśnienia krwi (zapisane w mm Hg), które powinny być codziennie rejestrowane w oddzielnym notebooku lub notebooku.
 2. Czynniki poprzedzające atak (sytuacje stresowe, spożycie alkoholu, wycofanie konkretnego leku).
 3. Skargi pacjenta przed i podczas ataku, zwłaszcza po przywróceniu rytmu serca.

W przypadku znacznie zmniejszonego tętna głowa pacjenta jest odrzucana do tyłu, aby ułatwić przepływ tlenu. Omdlenie wymaga sztucznego oddychania lub masażu klatki piersiowej, który powinien wykonać osoba z określonym treningiem. Często pomaga to: twarz pacjenta jest umieszczana pod strumieniem zimnej wody lub opuszczana do zbiornika. W ten sposób można osiągnąć odruchowe zmniejszenie częstotliwości skurczów mięśnia sercowego, co pozwala zatrzymać atak. W przypadku bradykardii pacjentowi zaleca się przyjęcie pozycji leżącej, tak aby nogi znajdowały się powyżej poziomu głowy.

Jeśli pierwsza opieka przedszpitalna w przypadku zaburzeń rytmu nie przyniosła pozytywnych wyników, należy wywołać odruch wymiotny, podrażniając obszar krtani palcami. Dzięki takiej stymulacji możliwe jest ustabilizowanie tętna nawet przy braku wymiotów. W przypadku duszności lub obrzęku, często towarzyszącego migotaniu przedsionków, warto pomóc pacjentowi usiąść. W sytuacjach krytycznych, gdy oddech lub bicie serca ustaje, przeprowadza się awaryjną resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku niektórych rodzajów arytmii sugeruje się następujące leczenie:

 1. W ekstrasystorach stosuje się głównie preparaty potasu, środki uspokajające i leki zawierające toksyczną atropinę. Jeśli ataki stają się częstsze - pacjent potrzebuje hospitalizacji z kuracją dożylną „Lidokaina” i intensywną terapią choroby, która spowodowała wystąpienie arytmii.
 2. W przypadku bradykardii zatokowej zazwyczaj uciekają się do leków rozszerzających naczynia, takich jak Actovegin i Zufillin. Z powikłaniami pacjent może potrzebować rozrusznika serca.
 3. Atak napadowego tachykardii wymaga masażu gałek ocznych, sztucznych wymiotów i ucisku na brzuch. Jeśli wymienione metody nie przynoszą pożądanego efektu, pacjent może wymagać pilnej hospitalizacji.

Gdy zaostrzenie migotania przedsionków ma na celu obniżenie rytmu komorowego, dla którego uciekła się do terapii elektropulacyjnej, „chinidyna”, „digoksyna”, a także leków z grupy antykoagulantów (jednym z najbardziej skutecznych przedstawicieli jest „kumadyna”). W przypadku asystolii, trzepotania przedsionków i komór często uciekają się do pilnego masażu serca, stosowania chlorku wapnia, wstrzyknięcia lidokainy, czasowej stymulacji serca lub operacji.

Niektóre leki na arytmie, w tym koagulanty i inne silne leki, mają szereg poważnych działań niepożądanych, w tym początek krwawienia wewnętrznego. Dlatego powinny być przepisywane wyłącznie przez lekarza prowadzącego, na podstawie wyników analiz biochemicznych, badań ultrasonograficznych i indywidualnych cech pacjenta.

Przepisy tradycyjnej medycyny

Jak usunąć arytmię w domu? W tym celu przydatne będą następujące przepisy tradycyjnej medycyny, dzięki którym można szybko pozbyć się nieprzyjemnych objawów, ustabilizować tętno i zwiększyć poziom naturalnych mechanizmów obronnych organizmu:

 1. Świeżo wyciskany sok z rzodkiewki, marchwi i buraków, mieszany w równych proporcjach, przyjmuje się codziennie w pierwszej połowie dnia. Regularne stosowanie tego narzędzia znacznie poprawia ogólną kondycję we wszystkich odmianach arytmii.
 2. Skórka cytryny z figami może zmniejszyć intensywność bicia serca.
 3. Odwar z suszonych części mięty pieprzowej jest bardzo wszechstronną recepturą, oszczędzającą na różnych formach tachykardii. Napój jest niezbędny codziennie przez długi czas na krótko przed pierwszym posiłkiem.

Dobre właściwości terapeutyczne mają: krwistoczerwony, głóg, sok buraczany z dodatkiem miodu, nagietka, melisy, waleriany, szyszek chmielowych, dzikiego rozmarynu, naparstnicy, bławatka i szparagów. Dla dorosłych i dzieci cierpiących na arytmię bardzo przydatne będzie zróżnicowanie diety z pokarmami bogatymi w magnez i potas (banany, gryka, płatki owsiane, suszone owoce, nowe ziemniaki i orzechy). Preferowane jest jedzenie jedzenia, dzielenie go na małe porcje. W przeciwnym razie przepełniony żołądek powoduje podrażnienie nerwu błędnego, który wywiera nacisk bezpośrednio na węzeł zatokowy.

http://mirkardio.ru/bolezni/sboi-ritma/aritmiya-serdca-simptomy-lechenie-pervaya-pomoshch.html

Czytaj Więcej Na Temat Przydatnych Ziół